OBSZARY PRAKTYKI

spółki handlowe

Zakładamy, przekształcamy, aktualizujemy, sporządzamy niezbędne umowy, uchwały i wnioski do KRS… Czytaj więcej

podatki

Wiemy, że uniknięcie niekorzystnych skutków ewentualnej kontroli podatkowej to jedna z rzeczy, o których należy pamiętać przy planowaniu transakcji i redagowaniu treści umowy… Czytaj więcej

prawo stowarzyszeń i fundacji

Zakładaliśmy stowarzyszenia i fundacje, uczestniczyliśmy w walnych zgromadzeniach członków stowarzyszeń, braliśmy udział w reaktywacji stowarzyszenia, uczestniczyliśmy w postępowania administracyjnych i cywilnych na tle członkostwa, braliśmy udział w pracach statutowych i pracach organów stowarzyszeń i fundacji… Czytaj więcej

prawo pracy

Sporządzamy regulaminy pracy i wynagradzania, doradzamy działom kadr i płac, wiemy jak odróżnić umowę o pracę od umów cywilnoprawnych… Czytaj więcej

prawo konkurencji i reklamy

W warunkach gospodarki rynkowej i ostrej konkurencji, wiele działań ociera się o naruszenie prawa konkurencji – wiemy jak na nie reagować… Czytaj więcej

własność intelektualna

(Prawo autorskie, znaki towarowe) – nie ma przedsiębiorstwa, którego nie dotyczyłaby problematyka praw autorskich czy znaków towarowych. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie jednak z tego sprawy. My wiemy jak w tym obszarze zabezpieczyć swoje prawa… Czytaj więcej

ochrona danych osobowych

Podobnie jak z własnością intelektualną, nadal w wielu przedsiębiorstwach ten obszar jest niedoceniany, mimo, że mało które przedsiębiorstwo może uznać, że jego ten temat w ogóle nie dotyczy. Dla swoich Klientów wdrażaliśmy procedury z zakresu ochrony danych osobowych, asystowaliśmy przy składaniu wniosków do GIODO… Czytaj więcej


prawo żywnościowe

Produkcja i obrót żywnością to jedna z najbardziej reglamentowanych branż gospodarki. Pracujemy dla producentów żywności i przepisy w tym zakresie znamy nie tylko w teorii… Czytaj więcej

Prawo sportowe

Wspomagamy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe, agencje menedżerskie. Żaden z prawnych aspektów sportu nie jest nam obcy… Zapraszamy też na bloga… Czytaj więcej

NASZ ZESPÓŁ

IMG_0731
Agnieszka Stawicka

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

IMG_0745
Katarzyna Pośpiech

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

IMG_0883
Michał Langer

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

IMG_0755
Maciej Dudarski

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

IMG_2557
Magdalena Uba

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?

Nie podejmujemy się zadania, co do którego nie jesteśmy pewni jak je rozumieć (jak rozumie je Klient)

Nie chodzi nam o to, żeby spędzić dużo czasu na załatwianiu sprawy, tylko o to, aby Klient jak w największym stopniu zrealizował swój cel

Wiemy, że przy wielu transakcjach i sprawach, prawnik zajmuje się częścią sprawy i musi współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę (dyrektor finansowy, księgowa, handlowiec, itp.)

24 h na odpowiedź (w dniach roboczych; odpowiedź nie jest równoznaczna z realizacją zlecenia)

72 h na realizację zlecenia (w dniach roboczych; jeśli zlecenie wymagać będzie dłuższego czasu realizacji, Klient jest o tym powiadamiany z wyprzedzeniem)

Zlecone nam zadania traktujemy jako wyraz zaufania, którego nie chcemy zawieść (zależy nam, aby Klient do nas wrócił…)

AKTUALNOŚCI  

18Lut

Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Dodane przez: admin  Komentarze (0)
Osoby wchodzące na bloga zapewne doskonale wiedzą, że kluby sportowe (działające jako stowarzyszenia, fundacje lub spółki z o.o. non-profit)  co prawda mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ewentualny dochód z niej musi być przeznaczony na cele...
18Lut

Znowu reprezentujemy klub sportowy w toku konkursu o dotację

Dodane przez: admin  Komentarze (0)
Tym razem chodzi o klub z województwa śląskiego – niezadowolony z przebieg konkursu i wysokości otrzymanej dotacji. Wyniki konkursu naszym zdaniem nie przystają do kryteriów konkursowych. Uważamy, że klub został oceniony niesprawiedliwie – urząd m.in....