сфера деятельности

хозяйственные общества

Zakładamy, przekształcamy, aktualizujemy, sporządzamy niezbędne umowy, uchwały i wnioski do KRS… Czytaj więcej

налоги

Wiemy, że uniknięcie niekorzystnych skutków ewentualnej kontroli podatkowej to jedna z rzeczy, o których należy pamiętać przy planowaniu transakcji i redagowaniu treści umowy… Czytaj więcej

право ассоциаций и фондов

Zakładaliśmy stowarzyszenia i fundacje, uczestniczyliśmy w walnych zgromadzeniach członków stowarzyszeń, braliśmy udział w reaktywacji stowarzyszenia, uczestniczyliśmy w postępowania administracyjnych i cywilnych na tle członkostwa, braliśmy udział w pracach statutowych i pracach organów stowarzyszeń i fundacji… Czytaj więcej

трудовое право

Sporządzamy regulaminy pracy i wynagradzania, doradzamy działom kadr i płac, wiemy jak odróżnić umowę o pracę od umów cywilnoprawnych… Czytaj więcej

конкурентное право и реклама

W warunkach gospodarki rynkowej i ostrej konkurencji, wiele działań ociera się o naruszenie prawa konkurencji – wiemy jak na nie reagować… Czytaj więcej

интеллектуальная собственность

(Prawo autorskie, znaki towarowe) – nie ma przedsiębiorstwa, którego nie dotyczyłaby problematyka praw autorskich czy znaków towarowych. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie jednak z tego sprawy. My wiemy jak w tym obszarze zabezpieczyć swoje prawa… Czytaj więcej

защита персональных данных

Podobnie jak z własnością intelektualną, nadal w wielu przedsiębiorstwach ten obszar jest niedoceniany, mimo, że mało które przedsiębiorstwo może uznać, że jego ten temat w ogóle nie dotyczy. Dla swoich Klientów wdrażaliśmy procedury z zakresu ochrony danych osobowych, asystowaliśmy przy składaniu wniosków do GIODO… Czytaj więcej


законодательство в сфере питания

Produkcja i obrót żywnością to jedna z najbardziej reglamentowanych branż gospodarki. Pracujemy dla producentów żywności i przepisy w tym zakresie znamy nie tylko w teorii… Czytaj więcej

спортивное право

Wspomagamy jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe, agencje menedżerskie. Żaden z prawnych aspektów sportu nie jest nam obcy… Zapraszamy też na bloga… Czytaj więcej

КОМАНДА

Paweł Sliwowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Damian Ziółkowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Damian Ludwiniak

Aplikant radcowski, absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Veronika Shaturskaya

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku administracja.

в чем наше преимущество?

мы не беремся за задания, в которых мы не уверены, как их понять (как их понимает клиент)

Nie chodzi nam o to, żeby spędzić dużo czasu na załatwianiu sprawy, tylko o to, aby Klient jak w największym stopniu zrealizował swój cel

Wiemy, że przy wielu transakcjach i sprawach, prawnik zajmuje się częścią sprawy i musi współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę (dyrektor finansowy, księgowa, handlowiec, itp.)

24 h na odpowiedź (w dniach roboczych; odpowiedź nie jest równoznaczna z realizacją zlecenia)

72 h na realizację zlecenia (w dniach roboczych; jeśli zlecenie wymagać będzie dłuższego czasu realizacji, Klient jest o tym powiadamiany z wyprzedzeniem)

Zlecone nam zadania traktujemy jako wyraz zaufania, którego nie chcemy zawieść (zależy nam, aby Klient do nas wrócił…)

НОВОСТИ