MICHAŁ GNIATKOWSKI

Urodzony w 1976 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rok 2000; praca magisterska z zakresu prawa spółek handlowych). W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i założył kancelarię prawną.

W ciągu swojej kariery zawodowej przede wszystkim doradzał właścicielom, dyrektorom i menedżerom przedsiębiorstw – początkowo pracując w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Arthur Andersen), później w dziale prawnym przedsiębiorstwa będącego jednym z największych producentów piwa w Polsce, a następnie jako samodzielny radca prawny (właściciel kancelarii).

Uczestniczył w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich zmianach własnościowych, negocjacjach handlowych (np. z sieciami handlowymi). Był pełnomocnikiem w sporach prawnych (podatkowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych osób prawnych, pracowniczych). Prowadził pakiety spraw windykacyjnych. Opracowywał komplety dokumentacji i procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwach (np. z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, z zakresu zaciągania zobowiązań, obiegu dokumentacji), wzory dokumentów (umów, regulaminów). Redagował i opiniował szerokie spektrum kontraktów handlowych (np. umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych i powierzchni biurowej, umowy o roboty budowlane, umowy z zakresu IT, umowy franczyzowe i dealerskie, umowy w zakresie praw autorskich, umowy leasingowe).

Zaangażowany w działalność organizacji samorządu gospodarczego - członek Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu; świadczy obsługę prawną na rzecz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. Ma doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym – współpracował z menedżerami i prawnikami z wielu krajów.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

Nie podejmujemy się zadania, co do którego nie jesteśmy pewni jak je rozumieć (jak rozumie je Klient)

Nie chodzi nam o to, żeby spędzić dużo czasu na załatwianiu sprawy, tylko o to, aby Klient jak w największym stopniu zrealizował swój cel

Wiemy, że przy wielu transakcjach i sprawach, prawnik zajmuje się częścią sprawy i musi współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę (dyrektor finansowy, księgowa, handlowiec, itp.)

24 h na odpowiedź (w dniach roboczych; odpowiedź nie jest równoznaczna z realizacją zlecenia)

72 h na realizację zlecenia (w dniach roboczych; jeśli zlecenie wymagać będzie dłuższego czasu realizacji, Klient jest o tym powiadamiany z wyprzedzeniem)

Zlecone nam zadania traktujemy jako wyraz zaufania, którego nie chcemy zawieść (zależy nam, aby Klient do nas wrócił…)

NASZ ZESPÓŁ

PAWEŁ SLIWOWSKI


 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w jednej z wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Tam też od czasu studiów prawniczych zdobywał doświadczenie zawodowe. Współuczestniczy w obsłudze prawnej jednego z wielkopolskich związków sportowych. Współpracuje z Kancelarią Gniatkowski. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo i postępowanie cywilne, prawo sportowe, prawo publiczne. Prowadził i współpracował przy prowadzeniu licznych spraw sądowych zarówno spornych, jak i w postępowaniu nieprocesowym. Posiada także doświadczenie w sprawach sądowo-administracyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

DAMIAN ZIÓŁKOWSKI


 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Ukończył seminarium oraz obronił pracę magisterską w katedrze prawa konstytucyjnego (temat: „Prawo wyborcze do Senatu w III Rzeczypospolitej”.). Swoje dotychczasowe doświadczenie nabył pracując w łódzkich kancelariach radców prawnych, w trakcie i po zakończeniu studiów. Interesuje się prawem spółek handlowych, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów w zakresie spraw korporacyjnych (KRS), prowadzenia spraw spornych, analiz prawnych. Posługuje się językiem angielskim.

DAMIAN LUDWINIAK


 

Aplikant radcowski, absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale prawa obronił pracę magisterską pod tyt.: „Know-how i jego możliwości wnoszenia aportem do spółki z o.o.”, wyróżnioną w prestiżowym konkursie PPH na najlepsze prace magisterskie z zakresu spółek prawa handlowego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych (m. in. KKS Lech Poznań) oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ochronie prawnej własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, know-how, czynów nieuczciwej konkurencji oraz rynku e-commerce. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów, tworzenie umów, pism procesowych oraz analiz prawnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz sektora pozarządowego. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych, znaków towarowych, prawa konsumenckiego oraz spółek prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym potwierdzonym certyfikatem TOLES-Higher.

VERONIKA SHATURSKAYA


 

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku administracja. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,(temat "miejsce i rola protokołu dyplomatycznego w procesie realizacji funkcji dyplomatycznych"). Swobodnie posługuje się językiem rosyjskim.