201704.22
Off
0

Roszczenia na tle dystrybucji w Polsce elektroniki chińskiej marki

kategorie: Aktualności

Doradzamy firmie dystrybuującej elektronikę, wobec której swoje roszczenia zgłosiła inna polska firma – podająca się za jedynego dystrybutora na Polskę produktów chińskiej marki. Roszczenia dotyczą możliwości posługiwania się znakiem towarowym w odniesieniu do wprowadzania na polski rynek produktów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. w sytuacji gdy – wg treści żądania – nie stosuje się…

201704.22
Off
0

Tworzenie związku sportowego

kategorie: Aktualności, Prawo

Nasza Kancelaria wspiera założycieli związku sportowego w procedurze rejestracji związku sportowego w KRS. Przebieg procesu pokazuje, że lakoniczna regulacja prawna związków sportowych w ustawie o sporcie oraz konieczność pomocniczego stosowania ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (której niedoskonałości są powszechnie znane i wynikają choćby z tego, że uchwalono ją już dawno temu, bo w 1989 r.) przysparza…

201702.18
Off
0

Znowu reprezentujemy klub sportowy w toku konkursu o dotację

Tym razem chodzi o klub z województwa śląskiego – niezadowolony z przebieg konkursu i wysokości otrzymanej dotacji. Wyniki konkursu naszym zdaniem nie przystają do kryteriów konkursowych. Uważamy, że klub został oceniony niesprawiedliwie – urząd m.in. nie zbadał deklarowanego „wkładu własnego” ze strony pozostałych uczestników konkursu. Nie otrzymaliśmy również wszystkich żądanych informacji (wnioskowanych w trybie dostępu…

201702.18
Off
0

Fundacja jako właściciel nieruchomości

kategorie: Aktualności

Doradzaliśmy zarządowi fundacji działającej na rzecz ochrony środowiska, zainteresowanemu  przeniesieniem własności nieruchomości – przez fundatora na rzecz fundacji. Wyjaśniliśmy jak wyglądałaby transakcja i jak w praktyce fundator powinien zabezpieczyć się przed utratą wpływu na nieruchomość. Dodatkowym uwarunkowaniem było uwzględnienie faktu, że nieruchomość jest obciążona hipoteką.

201702.18
Off
0

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

kategorie: Aktualności

Przeprowadziliśmy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.  Życzeniem klienta (właściciela apteki) było zachowanie ciągłości prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa z uwagi na posiadane zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, przy jednoczesnym uzyskaniu formy prawnej pozwalającej na przeprowadzenie zmian własnościowych. Osobą odpowiedzialną za proces był aplikant radcowski Damian Ziółkowski.

201611.19
Off
0

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie – konferencja PTPS

7 listopada 2016 r. w budynku Szkoły Głównej Psychologii Społecznej w Poznaniu (Collegium da Vinci) odbyła się kolejna konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, tym razem poświęcona odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. Przyczynkiem do kilku referatów był projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji. Była to doskonała okazja do wysłuchania referatów…

201611.19
Off
0

Spór przed Piłkarskim Sądem Polubowny PZPN

kategorie: Aktualności

Nasza Kancelaria reprezentuje klub piłkarski III ligi przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN w sprawie roszczeń byłego zawodnika. We are respresenting a football club in the Arbitration Court of the Polish Football Association. The club was sued by its former player.

201611.19
Off
0

Szkolenie dla Urzędu Miasta z prawnych aspektów finansowania sportu przez JST

Radca prawny Michał Gniatkowski (właściciel Kancelarii) przeprowadził szkolenie dla Urzędu Miasta (jednego z miast wojewódzkich) dla urzędników odpowiedzialnych za wspieranie sportu. Szkolenie dotyczyło prawnych uwarunkowań finansowania sportu – podstaw prawnych, form wsparcia klubów sportowych, procedury udzielania i rozliczania dotacji. Michal Gniatkowski run a coaching session on legal aspects of financing of sports by municipalities. The…

201611.19
Off
0

Spór między zagranicznym producentem i byłym polskim dystrybutorem

kategorie: Aktualności

Nasza Kancelaria reprezentuje chińskiego producenta z branży sprzętu elektronicznego i komputerowego w sporze przeciwko byłemu polskiemu dystrybutorowi. Osią sporu jest możliwość korzystania ze znaków towarowych oraz potencjalne popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji (korzystania z renomy innego przedsiębiorcy). W sprawie zostało wydane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Our Law Firm is representing a Chinese producer of electronics and…