201708.17
Off
0

Korzystny dla klubu sportowego wyrok WSA w Gliwicach w sprawie dotacji

Nasza Kancelaria reprezentuje jeden ze śląskich Klubów sportowych w sporze z jednostką samorządu terytorialnego o wysokość przyznanej klubowi dotacji na rok 2017. Aktem prezydenta miasta jednostki ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (organizacja uprawiania sportu). Klub przez Nas reprezentowany otrzymał dotację o ponad 40% niższą niż wnioskowana. Przedmiotowy akt ani protokoły z…

201707.31
Off
0

Wyrok NSA uchylający niekorzystną interpretację skarbową

kategorie: Aktualności

W sprawie reprezentowaliśmy klienta niezadowolonego z niekorzystnej dla siebie interpretacji organów skarbowych. Interpretacja dotyczyła opodatkowania osoby fizycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości (lokalu mieszkalnego). Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił naszą skargę. Skuteczna okazała się jednak skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił wyrok WSA oraz uprzednio wydaną interpretację podatkową.

201707.31
Off
0

Skuteczna apelacja w sprawie gospodarczej

kategorie: Aktualności

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, który w znacznej części uwzględnia wniesioną przez Naszą Kancelarię apelację w sprawie gospodarczej. W apelacji wnosiliśmy o zmianę wyroku oddalającego roszczenie o zapłaty kary umownej. Zdaniem Sądu I-wszej instancji kara umowna w istocie stanowiła karę za nie wykonanie zobowiązania pieniężnego (co jest niedopuszczalne). W apelacji podważaliśmy to stanowisko, twierdząc,…

201706.16
Off
0

Zmiana adresu Kancelarii

kategorie: Aktualności

Informujemy, że z dniem 16 czerwca 2017 r. Kancelaria Gniatkowski zmienia swój adres. Przenosimy się do biurowca „Mercator” przy ul. Św. Michała 43 (Poznań). Zapraszamy do odwiedzenia nas w nowym biurze 🙂

201706.10
Off
0

Kredyt „frankowy” – zawezwanie banku do próby ugodowej

kategorie: Aktualności

Kredyty frankowe 10 lat temu były reklamowane przez bankowych sprzedawców (dla niepoznaki zwanych „doradcami klientów”) jako najlepsza opcja dla kredytobiorców. Były łatwiej dostępne, wiązały się z mniejszym oprocentowaniem, a rzekomo stabilna waluta miała gwarantować kredytobiorcom przewidywalność co do wysokości rat. Dziś wiemy, że nieetyczne działania banków wpędziły kredytobiorców w spore problemy. Władze państwowe nie kwapią…

201706.10
Off
0

Kolejne firmy zaufały Naszej Kancelarii

kategorie: Aktualności

W ostatnich 2 miesiącach kolejne firmy zdecydowały się na zaufanie Naszej Kancelarii i podpisanie umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej, rozliczanej w sposób „abonamentowy” (pakiet godzin obsługi prawnej do wykorzystania w danym miesiącu). Są to: firma kurierska, biuro projektowe świadczące innowacyjną usługę związaną z digitalizacją danych obiektów budowlanych, a także instytucja promująca rozwój firm rodzinnych…

201705.31
Off
0

Proces na tle pożyczki „frankowej”

kategorie: Aktualności

Reprezentujemy klientów, którzy zaciągnęli pożyczkę hipoteczną (denominowaną w franku szwajcarskim). Po drastycznym wzroście kursu CHF, po spłacie wielu rat, nadal pozostaje do spłaty kwota wyższa (w PLN) niż była udzielona pożyczkobiorcom… (przynajmniej zdaniem banku). Nasza Kancelaria wystąpiła do sądu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i ustalenie przez sąd (przeszacowanie) wysokości zadłużenia. Za prowadzenie sprawy odpowiada…

201704.29
Off
0

Wygrany proces o zapłatę

kategorie: Aktualności, Wydarzenia

26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości apelację pozwanego – przeciwnika procesowego naszego klienta. Spór dotyczył zapłaty za wykonaną usługę (organizację imprezy wypoczynkowo-sportowej). Pozwany podnosił zarzut potrącenia licznych należności. Prawomocny wyrok opiewa w sumie na ponad 150.000 zł, jakie pozwany ma zapłacić naszemu klientowi. A case won – appeal…

201704.22
Off
0

Roszczenia na tle dystrybucji w Polsce elektroniki chińskiej marki

kategorie: Aktualności

Doradzamy firmie dystrybuującej elektronikę, wobec której swoje roszczenia zgłosiła inna polska firma – podająca się za jedynego dystrybutora na Polskę produktów chińskiej marki. Roszczenia dotyczą możliwości posługiwania się znakiem towarowym w odniesieniu do wprowadzania na polski rynek produktów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. w sytuacji gdy – wg treści żądania – nie stosuje się…

201704.22
Off
0

Tworzenie związku sportowego

kategorie: Aktualności, Prawo

Nasza Kancelaria wspiera założycieli związku sportowego w procedurze rejestracji związku sportowego w KRS. Przebieg procesu pokazuje, że lakoniczna regulacja prawna związków sportowych w ustawie o sporcie oraz konieczność pomocniczego stosowania ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (której niedoskonałości są powszechnie znane i wynikają choćby z tego, że uchwalono ją już dawno temu, bo w 1989 r.) przysparza…