201903.05
Off
0

Analiza umowy najmu w galerii handlowej

kategorie: Aktualności, Prawo

Żałuję, że nie zacząłem kiedyś liczyć zaopiniowanych umów najmu powierzchni w obiektach handlowych i biurowych. Niedawno, przy okazji opiniowania kolejnej umowy, pomyślałem, że dziś pewnie świętowałbym otwarcie drugiej setki 🙂 Doceniam pracę prawników, którzy projektują wzory tych umów. Wiem, że mają trudne zadanie do wykonania – muszą wyjść naprzeciw wszelkim możliwym kwestiom technicznym (budowa/rozbudowa galerii,…

201903.01
Off
0

Podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego przez podmiot reprezentowany przez obcokrajowca

kategorie: Aktualności, Prawo

Zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące tzw. pełną księgowość, mogą powodować liczne problemy dla tych podmiotów, w których funkcje reprezentantów pełnią obcokrajowcy. Obcokrajowiec będący wspólnikiem w spółce osobowej lub wchodzący w skład organu reprezentującego spółkę kapitałową ma obowiązek podpisania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Żeby to uczynić, ma do wyboru…

201902.19
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 2

kategorie: Aktualności, Blog, Prawo

Ciąg dalszy Podpis pod sprawozdaniem finansowym powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku organów organizacji pozarządowych, podpisy muszą być złożone przez wszystkich członków zarządu, jako organu obligatoryjnego i uprawnionego do reprezentacji. Czynności tej nie można dokonać przez pełnomocnika. Każda osoba wchodząca w skład zarządu fundacji czy stowarzyszenia musi zatem…

201902.18
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 1

kategorie: Aktualności, Blog, Prawo

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje), z uwagi na fakt, iż figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, są kolejnymi podmiotami po przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, które zostały zobligowane, jako osoby prawne, do składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. W przypadku organizacji pozarządowych, które są jednocześnie przedsiębiorcami, należy stosować obowiązki sprawozdawcze opisane w poprzednim artykule…

201902.16
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz. 2)

kategorie: Aktualności, Prawo

ciąg dalszy: Gdyż już uda nam się sporządzić wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę, kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów elektronicznych. W tym celu możemy skorzystać z dwóch trybów: profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny możemy wyrobić korzystając z usług jednego z dostawców autoryzowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Z kolei wyrobienie…

201902.14
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz.1)

kategorie: Aktualności, Podatki, Prawo

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców Specjaliści od compliance, czyli badania zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami prawa, uznali nowe zasady sprawozdawczości finansowej za największe wyzwanie finansowo-prawne dla przedsiębiorców w 2019 r. Faktycznie, jest coś na rzeczy, gdyż krajowy ustawodawca nie ułatwił bynajmniej życia wprowadzając do systemu prawnego tzw. e-sprawozdania. Wszystkie podmioty prowadzące…

201902.08
Off
0

Nowe przepisy PZPN w zakresie ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników

kategorie: Blog, Prawo

Przepisy PZPN w zakresie ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników niekiedy wywoływały kontrowersje w toku ich stosowania. Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na przyjęcie w tej mierze nowych przepisów. Zawiera je uchwała nr V/88 Zarządu PZPN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Uchwała weszła w życie z dniem…

201810.14
Off
0

VII Forum Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej

W dniach od 1 do 3 października 2018 r. w Kołobrzegu odbyła się siódma edycja Forum Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla zarządców i administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych. Kancelaria Gniatkowski kolejny już raz była partnerem prawnym Forum. W agendzie Forum, wśród licznych tematów obecny był również temat „RODO w obiektach sportowych”, który opracował i przedstawił Mecenas…

201809.26
Off
0

Obsługa prawna przedsiębiorstwa a proces restrukturyzacji

kategorie: Aktualności, Prawo

Naszej Kancelarii powierzona została obsługa grupy spółek z branży inżynieryjno-produkcyjno-instalacyjnej, z których najważniejsza złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (w formie sanacji) i został ustanowiony wobec niej nadzorca sądowy. Oznacza to konieczność zapewnienia zgodności działania z wymogami Prawa restrukturyzacyjnego, współpracy z nadzorcą sądowym, kontaktu z wieloma sądami, komornikami oraz wierzycielami.  Jest to spore wyzwanie, nie…