201702.18
Off
0

Działalność pożytku publicznego a działalność gospodarcza

Osoby wchodzące na bloga zapewne doskonale wiedzą, że kluby sportowe (działające jako stowarzyszenia, fundacje lub spółki z o.o. non-profit)  co prawda mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale ewentualny dochód z niej musi być przeznaczony na cele statutowe (non-profit). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zakazuje ponadto, aby dana organizacja prowadziła tą samą działalność jednocześnie jako działalność pożytku publicznego i jako działalność gospodarczą (brzmienie art.9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest następujące: „Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności”). Brzmi jasno i logicznie, prawda..?

Na tle konkursu (organizowanego przez jedno z największych polskich miast), doradzając swojemu klientowi (uczestnikowi konkursu) miałem ostatnio okazję ponownie przekonać się, że na tle tego przepisu mogą zaistnieć bardzo konkretne wątpliwości:

  • Czy konieczne jest oznaczenie przez organizację swojej „działalności pożytku publicznego” konkretnymi numerami PKD?
  • Czy zakaz prowadzenia tej samej działalności, jako jednocześnie działalności gospodarczej i jako działalności pożytku publicznego, oznacza konieczność przypisania jednego numeru PKD do – albo działalności pożytku publicznego albo działalności gospodarczej? Innymi słowy – czy w ramach jednego numeru PKD jedna organizacja może prowadzić dwa rodzaje działalności – pożytku publicznego i gospodarczą? Jeszcze inaczej rzecz ujmując: czy określenie „przedmiot działalności” (z art. 9 ust. 3 ustawy) należy utożsamiać z jednym kodem PKD..?
  • Czy przyjęcie przez organizację w statucie lub innym akcie wewnętrznym zakresu prowadzonej działalności pożytku publicznego (zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy) musi następować w sposób generalny (bez wskazywania konkretnych konkursów lub ich organizatorów) czy też możliwe jest podejmowanie przez organizację stosownej decyzji (poprzez zmianę statutu lub stosownej uchwały) pod kątem konkretnego konkursu (dotacji/grantu)?

Spróbujmy przyjrzeć się tym kwestiom. Numery PKD służą celom statystycznym ….

Cały wpis dostępny odpłatnie – skontaktuj się z Kancelarią.

Michał Gniatkowski

radca prawny

Tagi: , ,