PRACTICE AREAS. SERVICES

1. Our Law Firm assists with establishment (registration) of commercial companies and partnerships, restructuring and M&A processes as well as liquidation and bankruptcy proceedings.
2. We draft commercial contracts, general terms and conditions, internal policies and procedures. We help businesses comply with labor law and personal data protection formalities (sets of respective documents).
3. We also provide analysis of contracts to be concluded by Our Clients, including following types of contracts: distributorship, franchise, lease, rental, designing works, construction works, agency, and key accounts’ contracts.c
4. As the importance of intellectual property is constantly growing, we help Our Clients protect their IP rights, incl. copyrights and trademarks. If there’s a need to take an action against unfair competition acts, we do take it.
5. We’re perfectly aware of the fact that there’s a need to consider tax implications of virtually every business decision – to avoid tax risks as well as to implement tax optimization solutions.
6. Debt recovery is what we do on a regular basis and in an efficient way. If fighting for Our Clients’ right takes filing a lawsuit, we are not afraid to go to court.
7. We know peculiarities of legal regulations on certain industries, like food manufacturers, producers and distributors of beer, wine and spirits.
We are conscious of our limitations. No one is an expert in every field after all. There’s no hesitation on our part to seek assistance from our day-to-day partners: a tax advisor, a trademark and patent lawyer, an auditor, a debt recovery expert.

We have worked in an international environment for clients from almost every continent and culture. We were involved in numerous cross-border transactions.

Our Law firm is situated in Poznan (Western Poland) – a 500.000 people city (country’s 5th largest) and we provide legal service countrywide. To respond to the needs of Our Clients we have opened offices in towns of Gniezno and Sroda Wielkopolska (Poznan area).

MICHAŁ GNIATKOWSKI

Born in 1976 in Gniezno (Poland). A graduate of the Law Faculty of the Adam Mickiewicz University in Poznan (year 2000; MA thesis on commercial companies). Drawn in the list of attorneys by the Poznan Bar in 2006.

During his career Michał worked with the owners, directors and managers of the companies – at the beginning, as an employee of one of the most renown tax consulting firms (Arthur Andersen), later on in the law department of the company which is one of the biggest employers in Poznań as well as one of the biggest beer manufacturers in Poland, and finally, as an independent solicitor (law firm’s owner).

He took part in the processes of restructuring the companies and its ownership changes as well as commercial negotiations (i.e. with the commercial networks). He was a proxy in law litigations (in areas of: tax, unfair competition acts, personal goods of the legal entities, employment). He led packages of vindicatory cases. He developed sets of documentation and internal procedures in companies (i.e. in the field of labor work and personal data protection, contract obligations and circulation of documents) as well as documents samples (contracts, regulations). He edited and gave opinions on a wide range of commercial contracts (i.e. lease of malls and offices space agreement, construction contracts, IT contract, franchise and dealer contracts, copyright law contracts and lease).

He is engaged in the economic self-government organizations activities as a member of the Audit Committee and the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce for Importers, Exporters and Cooperation in Poznan; he provides legal service to the National Chamber of Poultry & Feed Producers in Poznan. Experienced in working in international environment – he cooperated with managers and lawyers from many countries. He speaks fluently in English and Spanish. He is a member of the Club Espanol de Arbitraje.

OUR TEAM

PAWEŁ SLIWOWSKI


 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w jednej z wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Tam też od czasu studiów prawniczych zdobywał doświadczenie zawodowe. Współuczestniczy w obsłudze prawnej jednego z wielkopolskich związków sportowych. Współpracuje z Kancelarią Gniatkowski. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo i postępowanie cywilne, prawo sportowe, prawo publiczne. Prowadził i współpracował przy prowadzeniu licznych spraw sądowych zarówno spornych, jak i w postępowaniu nieprocesowym. Posiada także doświadczenie w sprawach sądowo-administracyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

DAMIAN ZIÓŁKOWSKI


 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Ukończył seminarium oraz obronił pracę magisterską w katedrze prawa konstytucyjnego (temat: „Prawo wyborcze do Senatu w III Rzeczypospolitej”.). Swoje dotychczasowe doświadczenie nabył pracując w łódzkich kancelariach radców prawnych, w trakcie i po zakończeniu studiów. Interesuje się prawem spółek handlowych, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów w zakresie spraw korporacyjnych (KRS), prowadzenia spraw spornych, analiz prawnych. Posługuje się językiem angielskim.

DAMIAN LUDWINIAK

 

Aplikant radcowski, absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale prawa obronił pracę magisterską pod tyt.: „Know-how i jego możliwości wnoszenia aportem do spółki z o.o.”, wyróżnioną w prestiżowym konkursie PPH na najlepsze prace magisterskie z zakresu spółek prawa handlowego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych (m. in. KKS Lech Poznań) oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ochronie prawnej własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, know-how, czynów nieuczciwej konkurencji oraz rynku e-commerce. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów, tworzenie umów, pism procesowych oraz analiz prawnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz sektora pozarządowego. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych, znaków towarowych, prawa konsumenckiego oraz spółek prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim, w tym  angielskim językiem prawniczym potwierdzonym certyfikatem TOLES-Higher.

VERONIKA SHATURSKAYA


 

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku administracja. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,(temat "miejsce i rola protokołu dyplomatycznego w procesie realizacji funkcji dyplomatycznych"). Swobodnie posługuje się językiem rosyjskim.

HOW WE DISTINGUISH FROM OTHER FIRMS?


 • We are focused on the topic comprehension – we do not take actions for which we are not sure how to understand (how Client understands them)
 •  
 • We pursue goals – we are not focused on dealing with the case for a long time, but to complete the Client’s task in the most complete way
 •  
 • We understand what the lawyer’s role is and we know what teamwork is – we are aware that in many transactions and cases lawyer deals with some parts of the case and has to cooperate with other persons engaged in it (i.e. financial director, accountant, sales person)


 • quick response time: 24 h for an answer (on working days; the answer is not tantamount to the case completion)
 •  
 • 72 h for a case completion (on working days; if a case requires more time, the Client is informed in advance)
 •  
 • regular information for the Client about the case status
 •  
 • identification with the Client – we treat the assigned tasks as a vote of confidence which we do not want to fail (we want our Client to come back…)

PARTNERS (REGULAR COOPERATION)

 

  • tax consulting firm
  • audit firm (the auditor)
  • patent attorney office
  • debt collection agency

CONTACT

 

Tel: +48 739 255 150
E-mail: info@gniatkowski.com