MICHAŁ GNIATKOWSKI

Urodzony w 1976 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rok 2000; praca magisterska z zakresu prawa spółek handlowych). W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i założył kancelarię prawną.

W ciągu swojej kariery zawodowej przede wszystkim doradzał właścicielom, dyrektorom i menedżerom przedsiębiorstw – początkowo pracując w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Arthur Andersen), później w dziale prawnym przedsiębiorstwa będącego jednym z największych producentów piwa w Polsce, a następnie jako samodzielny radca prawny (właściciel kancelarii).

Uczestniczył w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich zmianach własnościowych, negocjacjach handlowych (np. z sieciami handlowymi). Był pełnomocnikiem w sporach prawnych (podatkowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych osób prawnych, pracowniczych). Prowadził pakiety spraw windykacyjnych. Opracowywał komplety dokumentacji i procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwach (np. z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, z zakresu zaciągania zobowiązań, obiegu dokumentacji), wzory dokumentów (umów, regulaminów). Redagował i opiniował szerokie spektrum kontraktów handlowych (np. umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych i powierzchni biurowej, umowy o roboty budowlane, umowy z zakresu IT, umowy franczyzowe i dealerskie, umowy w zakresie praw autorskich, umowy leasingowe).

Zaangażowany w działalność organizacji samorządu gospodarczego - członek Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu; świadczy obsługę prawną na rzecz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. Ma doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym – współpracował z menedżerami i prawnikami z wielu krajów.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY

Nie podejmujemy się zadania, co do którego nie jesteśmy pewni jak je rozumieć (jak rozumie je Klient)

Nie chodzi nam o to, żeby spędzić dużo czasu na załatwianiu sprawy, tylko o to, aby Klient jak w największym stopniu zrealizował swój cel

Wiemy, że przy wielu transakcjach i sprawach, prawnik zajmuje się częścią sprawy i musi współpracować z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę (dyrektor finansowy, księgowa, handlowiec, itp.)

24 h na odpowiedź (w dniach roboczych; odpowiedź nie jest równoznaczna z realizacją zlecenia)

72 h na realizację zlecenia (w dniach roboczych; jeśli zlecenie wymagać będzie dłuższego czasu realizacji, Klient jest o tym powiadamiany z wyprzedzeniem)

Zlecone nam zadania traktujemy jako wyraz zaufania, którego nie chcemy zawieść (zależy nam, aby Klient do nas wrócił…)

NASZ ZESPÓŁ

PAWEŁ SLIWOWSKI


 

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w jednej z wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego. Tam też od czasu studiów prawniczych zdobywał doświadczenie zawodowe. Współuczestniczy w obsłudze prawnej jednego z wielkopolskich związków sportowych. Współpracuje z Kancelarią Gniatkowski. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności: prawo i postępowanie cywilne, prawo sportowe, prawo publiczne. Prowadził i współpracował przy prowadzeniu licznych spraw sądowych zarówno spornych, jak i w postępowaniu nieprocesowym. Posiada także doświadczenie w sprawach sądowo-administracyjnych. Posługuje się językiem angielskim.

MATEUSZ BREMBOR


 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Ukończył seminarium oraz obronił pracę magisterską z zakresu prawa pracy. Dodatkowo ukończył Filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów oraz po ich zakończeniu nieprzerwanie prowadził obsługę przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz branży obrotu nieruchomościami, współpracując jednocześnie z kancelariami prawnymi obecnymi na poznańskim rynku. Jego zainteresowania koncentrują się wokół rozwiązywania zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem gospodarczym, dochodzeniem odszkodowań oraz obsłudze spraw dotyczących służebności przesyłu. Biegle posługuje się językiem angielskim.

DAMIAN LUDWINIAK


 

Aplikant radcowski, absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale prawa obronił pracę magisterską pod tyt.: „Know-how i jego możliwości wnoszenia aportem do spółki z o.o.”, wyróżnioną w prestiżowym konkursie PPH na najlepsze prace magisterskie z zakresu spółek prawa handlowego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych (m. in. KKS Lech Poznań) oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ochronie prawnej własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, know-how, czynów nieuczciwej konkurencji oraz rynku e-commerce. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów, tworzenie umów, pism procesowych oraz analiz prawnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz sektora pozarządowego. Doradza w zakresie ochrony danych osobowych, znaków towarowych, prawa konsumenckiego oraz spółek prawa handlowego. Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym potwierdzonym certyfikatem TOLES-Higher.

VERONIKA SHATURSKAYA


 

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku administracja. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,(temat "miejsce i rola protokołu dyplomatycznego w procesie realizacji funkcji dyplomatycznych"). Swobodnie posługuje się językiem rosyjskim.