Kluby sportowe jako spółki „non-profit” (nie działające w celu osiągnięcia zysku)