Leasing pracowniczy

Praca tymczasowa – leasing pracowniczy – outsourcing

M inęło już niemal 16 lat od uchwalenia ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W aktualnych czasach bardzo niskiego bezrobocia i deficytu siły roboczej, leasing pracowniczy nabiera coraz większego znaczenia, a branża agencji pracy tymczasowych dynamicznie rozwija się. Specyfiką ostatnich lat jest to, że pracownikami tymczasowymi są często obcokrajowcy (nie tylko z Ukrainy), a agencje kierują swoją ekspansję do krajów Europy Zachodniej. Z uwagi na ograniczenie co do maksymalnego okresu wykonywania przez jedną osobę pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika (18 miesięcy), niektóre agencje decydują się na zmianę formuły prawnej współpracy ze swoimi klientami – z leasingu pracowniczego na outsourcing usług (gdzie agencja występuje w pozycji podmiotu świadczącego kompleksową usługę na rzecz swojego klienta). Wymaga to zmiany umów i sposobów rozliczania.
Dzięki współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz klientów zagranicznych, mamy świadomość znaczenia reguł rozliczania takich usług i takich zagadnień jak: ponadzakładowe i branżowe układy zbiorowe pracy, możliwość pracy na zaświadczeniu A1 lub polskiej wizie pracowniczej, praktyczne skutki stosowania zasady 183 dni pobytu, możliwość zatrudniania pracowników spoza UE, celowość otwierania specjalnej spółki lub oddziału zagranicą.