Obsługa prawna przedsiębiorstwa a proces restrukturyzacji