Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie ochrony danych osobowych. Sporządzamy niezbędne procedury (polityki), wzory dokumentów, akty wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i inne, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Pomagamy w przeprowadzeniu zgłoszenia zbiorów (baz) danych osobowych do GIODO. Pomagamy sporządzić wzór klauzul o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o świadczenie usług droga elektroniczną.

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz przeprowadzamy audyty w tym zakresie. Szkicujemy regulaminy sklepów internetowych lub opiniujemy takie regulaminy. Oceniamy ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych „w chmurze”.