1. Kancelaria zajmuje się zakładaniem (rejestracją) spółek handlowych, przekształceniami prawnymi i organizacyjnymi przedsiębiorstw (restrukturyzacje i zmiany formy prawnej) oraz sprawami upadłościowymi.

2. Tworzymy projekty umów handlowych, regulaminów, ogólnych warunków, procedur i polityk wewnętrznych. Sporządzamy pełną dokumentację z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

3.Opiniujemy umowy, jakie mają zamiar zawrzeć Nasi Klienci: dystrybucyjne, franczyzowe, najmu i dzierżawy, leasingowe, na prace projektowe i roboty budowlane, pośrednictwa handlowego, umowy z sieciami handlowymi, itp.

4.Dbamy o ochronę własności intelektualnej Naszych Klientów, w tym praw autorskich i znaków towarowych. Reagujemy na przypadki popełniania czynów nieuczciwej konkurencji (w tym nieuczciwej reklamy).

5.Zdajemy sobie sprawę, że niemal na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa konieczne jest uwzględnianie aspektów podatkowych – zarówno dla ochrony przed zagrożeniami, jak i dla zaproponowania rozwiązań optymalizujących.

6.Potrafimy odzyskiwać należności handlowe naszych klientów, prowadząc skuteczną windykację. Gdy jest to konieczne, o interesy Naszych Klientów walczymy w sądzie.

7.Znamy specyfikę takich „branżowych” gałęzi prawa, jak prawo żywnościowe czy regulacje prawne dotyczące produkcji, dystrybucji, marketingu i sprzedaży napojów alkoholowych.

Nie twierdzimy, że znamy się na wszystkim. Tam, gdzie brakuje nam kompetencji czy doświadczenia, prosimy o wsparcie współpracujących z nami fachowców: doradcę podatkowego, rzecznika patentowego, biegłego rewidenta, windykatora.

Wynagrodzenie

  • Wynagrodzenie ryczałtowe (za określone zadanie)
  • Wynagrodzenie na zasadzie stawki godzinowej
  • Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną (abonament)
  • Kombinację w/w metod

W niektórych sprawach możliwe jest ustalenie, że częściowo wynagrodzenie Kancelarii będzie stanowić prowizja od powodzenia sprawy (tzw. „success fee”). Kancelaria nie pobiera opłat za pierwszy kontakt ani za wycenę zlecenia. Fakt potraktowania zapytania jako płatnej usługi prawnej jest wyraźnie komunikowany przez Kancelarię. Kancelaria zastrzega sobie możliwość pobierania wynagrodzenia zaliczkowo.