Analizujemy zapisy kontraktowe pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji (w tym prawem antymonopolowym), m.in. zapisy dotyczące: cen sugerowanych, ceny minimalnej, maksymalnej i sztywnej, wyboru kontrahenta, współpracy z podmiotami konkurencyjnymi, wyłączności. Jesteśmy w stanie ocenić czy niektóre często spotykane zapisy umowne (wyłączność, wspólne ustalanie ceny) są legalne czy nie.

Analizujemy poszczególne praktyki rynkowe pod kątem oceny czy stanowią czyn nieuczciwej konkurencji lub niedozwoloną praktykę monopolistyczną. Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo produktów i ich opakowań, podszywanie się pod renomę innej firmy) oraz naruszeń znaków towarowych.