Kancelaria zapewnia pełną obsługę w zakresie prawa pracy, w tym: opracowywanie dokumentacji (umowy, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, o korzystanie z samochodu służbowego, procedury BHP, Kodeksy Etyczne, itp.), bieżącą obsługę działu personalnego (kadr/HR), udzielanie informacji o zmianach w zakresie prawa pracy, spory pracownicze, udział w negocjacjach z pracownikami 

i związkami zawodowymi, udział w procesach zwolnień i zmiany warunków pracy i płacy, analiza poszczególnych przypadków (zajęcia egzekucyjne, urlopy, wypadki przy pracy, szczególna ochrona przed zwolnieniem, macierzyństwo).