Kancelaria zajmuje się opiniowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami oznaczeń produktów żywnościowych, np. co do pochodzenia geograficznego, informacji o składzie produktów, haseł reklamowych, ekologicznego charakteru produktu, itp. Posiadamy doświadczenie m.in. w zakresie prawnych ograniczeń reklamy piwa i innych napojów alkoholowych (jako tzw. „produktów wrażliwych”).

Współpracujemy z jedną z izb gospodarczych, zrzeszających producentów drobiu, pasz i jajek (którą reprezentowaliśmy m.in. w sporze dotyczącym komunikatu reklamowego i jego oceny). Mamy doświadczenie w kontaktach z WIJHARS (wojewódzką inspekcją jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) oraz Sanepid.