Prawo żywnościowe

Prawo żywnościowe

K ancelaria zajmuje się opiniowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami oznaczeń produktów żywnościowych i ich opakowań, np. co do pochodzenia geograficznego, informacji o składzie produktów, haseł reklamowych, ekologicznego charakteru produktu („eko”, „bio”), itp.

Posiadamy doświadczenie m.in. w zakresie prawnych ograniczeń reklamy piwa i innych napojów alkoholowych oraz suplementów diety (jako tzw. „produktów sensytywnych / wrażliwych”).
Współpracujemy z jedną z izb gospodarczych, zrzeszających producentów drobiu, pasz i jajek (którą reprezentowaliśmy m.in. w sporze dotyczącym komunikatu reklamowego i jego oceny). Pomagaliśmy we wprowadzaniu na rynek polski suplementów diety i zdrowych batoników (analiza składu produktu, treści opakowania, marki – w warstwie słownej i graficznej; procedury administracyjne). Mamy doświadczenie w kontaktach z WIJHARS (wojewódzką inspekcją jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych) oraz Sanepid.