201707.31
Off
0

Skuteczna apelacja w sprawie gospodarczej

kategorie: Aktualności

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, który w znacznej części uwzględnia wniesioną przez Naszą Kancelarię apelację w sprawie gospodarczej. W apelacji wnosiliśmy o zmianę wyroku oddalającego roszczenie o zapłaty kary umownej. Zdaniem Sądu I-wszej instancji kara umowna w istocie stanowiła karę za nie wykonanie zobowiązania pieniężnego (co jest niedopuszczalne). W apelacji podważaliśmy to stanowisko, twierdząc, że w istocie kara dotyczyła zobowiązania niepieniężnego. Sąd Apelacyjny przychylił się do naszej apelacji, choć zarazem dokonał tzw. miarkowania wysokości kary (tzn. karę umowną zasądził w niższej wysokości niż dochodzona w pozwie).

Tagi: , , , , ,