201902.11
Off
0

Skuteczne dochodzenie roszczeń za wykonywanie (niedokończonej) usługi

kategorie: Aktualności

Klient Kancelarii Gniatkowski wykonywał usługę mycia elewacji dużego obiektu handlowego. Współpracę nawiązano na bazie zaakceptowanej oferty.  W toku realizacji usługi, Nasz Klient (wykonawca) doznawał przeszkód, z przyczyn leżących po stronie operatora obiektu. Mimo to – został obwiniony za opóźnienia w realizacji i nakazano mu natychmiastowe zaprzestanie realizacji. Nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego (stanu robót na dzień zejścia z obiektu), przez co trudno było określić jaka część robót została wykonana. Naszemu Klientowi nie było więc łatwo wykazać jaka część wynagrodzenia jest mu należna. Mimo to udało się nam przekonać sąd do swoich racji i powództwo zostało uwzględnione.

Sprawę prowadzili: radca prawny Michał Gniatkowski i aplikant radcowski Mateusz Brembor.

Tagi: , , ,