201709.30
Off
0

Ugoda w sporze klubu z zawodnikiem

kategorie: Aktualności

W prowadzonym przez Naszą Kancelarię sporze, w którym reprezentowaliśmy piłkarski klub I-wszej ligi przeciwko byłemu zawodnikowi, doszło do zawarcia ugody. Zawarcie ugody nastąpiło na etapie postępowania przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN w II instancji (w I-wszej instancji zapadło orzeczenie korzystne dla zawodnika).