201711.21
Off
0

Test inwestora prywatnego

Dla docelowo klienta (spółki komunalnej z jednego z miast wojewódzkich) wykonywaliśmy analizę przepisów z zakresu pomocy publicznej oraz tzw. test inwestora prywatnego, czyli (w uproszczeniu) – test mający dać odpowiedź na pytanie czy inwestor prywatny, działający w warunkach rynkowych i zorientowany na osiągnięcie zysku, podjąłby się realizacji takiej operacji gospodarczej, jaką zamierza przeprowadzić jednostka sektora finansów publicznych (np. spółka komunalna). Zadanie wykonali: radca prawny Paweł Sliwowski oraz radca prawny Michał Gniatkowski.

In English:

A private investor test

Our Law Firm provided legal expertise as to legal compliance in view of a state (public) aid, incl. so called “a private investor test”. It was ordered by a public utility company (a company owned by one of largest Polish cities / municipalities). Such test is aimed at ascertaining whether a planned operation (eg. extra financing of a public utility company) would be also carried out by a private investor (whether regular, market principles and the principles of good governance apply).

Tagi: , , , , ,