201704.29
Off
0

Wygrany proces o zapłatę

kategorie: Aktualności, Wydarzenia

26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości apelację pozwanego – przeciwnika procesowego naszego klienta. Spór dotyczył zapłaty za wykonaną usługę (organizację imprezy wypoczynkowo-sportowej). Pozwany podnosił zarzut potrącenia licznych należności. Prawomocny wyrok opiewa w sumie na ponad 150.000 zł, jakie pozwany ma zapłacić naszemu klientowi.

A case won – appeal dismissed by the Appeal Court in Warsaw. The defendant is to pay our client about 150.000 PLN (approx. 35.000 euro).

Tagi: , , ,