команда

MICHAŁ GNIATKOWSKI


info@gniatkowski.com

Urodzony w 1976 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (rok 2000; praca magisterska z zakresu prawa spółek handlowych). W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i założył kancelarię prawną.

W ciągu swojej kariery zawodowej przede wszystkim doradzał właścicielom, dyrektorom i menedżerom przedsiębiorstw – początkowo pracując w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Arthur Andersen), później w dziale prawnym przedsiębiorstwa będącego jednym z największych producentów piwa w Polsce, a następnie jako samodzielny radca prawny (właściciel kancelarii).

Uczestniczył w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich zmianach własnościowych, negocjacjach handlowych (np. z sieciami handlowymi). Był pełnomocnikiem w sporach prawnych (podatkowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych osób prawnych, pracowniczych). Prowadził pakiety spraw windykacyjnych. Opracowywał komplety dokumentacji i procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwach (np. z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych, z zakresu zaciągania zobowiązań, obiegu dokumentacji), wzory dokumentów (umów, regulaminów). Redagował i opiniował szerokie spektrum kontraktów handlowych (np. umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych i powierzchni biurowej, umowy o roboty budowlane, umowy z zakresu IT, umowy franczyzowe i dealerskie, umowy w zakresie praw autorskich, umowy leasingowe).

Zaangażowany w działalność organizacji samorządu gospodarczego - członek Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu; świadczy obsługę prawną na rzecz Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. Ma doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym – współpracował z menedżerami i prawnikami z wielu krajów.

Prawo sportowe, stowarzyszenia i fundacje
Absolwent studiów podyplomowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowym Studium Marketingu Sportu (studia ukończone w 2010).

Były Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i radca prawny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej; były członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Polskiego Związku Piłki Nożnej (rekomendowany przez Polski Związek Piłkarzy), aktualnie Członek Zarządu, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Projektów Obiektów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, członek Komisji Licencji Klubowych PZPN. Brał udział w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych w formie spółek z o.o., związków stowarzyszeń, związków pracodawców i klastrów. Uczestniczył w pracach nad zmianami statutów związków sportowych i izb gospodarczych, a także w walnych zgromadzeniach takich organizacji oraz klubów sportowych. Występował w toku procedur nadzorczych nad stowarzyszeniami i związkami sportowymi. Występował w sporach prawnych z udziałem klubów, związków sportowych, izb gospodarczych. Członek zarządu fundacji. Członek rady programowej fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Autor publikacji „Ustawa o sporcie. Komentarz” (Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2011) – jako jeden z autorów i redaktor całości publikacji. Autor rozdziału poświęconego klubowi sportowemu jako spółce komunalnej w publikacji „Spółki jednostek samorządu terytorialnego” (CH Becka, Warszawa 2014).

Prelegent m.in. na następujących konferencjach:
  • Polski Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych 2012 (Instytut Allerhanda, Warszawa, listopad 2012). Temat: „Ustawa o sporcie – deregulacja? Założenia legislacyjne a rzeczywistość”;
  • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (Kraków, listopad 2013). Temat: „Klub sportowy jako spółka z o.o. non-profit”.
Wykładowca przedmiotu „Podstawy prawne sportu w Polsce i UE” na kursach dla trenerów, instruktorów sportu i menedżerów sportu, organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych. Wykładowca przedmiotu „Prawne podstawy sportu” na Podyplomowym Studium Marketingu Sportu SGH w Warszawie.

Byli Pracownicy

DAMIAN LUDWINIAK


Radca prawny, absolwent prawa, dziennikarstwa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wydziale prawa obronił pracę magisterską pod tyt.: „Know-how i jego możliwości wnoszenia aportem do spółki z o.o.”, wyróżnioną w prestiżowym konkursie PPH na najlepsze prace magisterskie z zakresu spółek prawa handlowego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych (m. in. KKS Lech Poznań) oraz kancelariach prawnych. Specjalizuje się w ochronie prawnej własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich, know-how, czynów nieuczciwej konkurencji. W Kancelarii odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów, tworzenie umów, pism procesowych oraz analiz prawnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu oraz sektora pozarządowego. Doradza również w zakresie znaków towarowych, oraz spółek prawa handlowego. Tworzy prawne podstawy dla działalności e-commerce w relacjach B2C poprzez opracowywanie regulaminów sklepów internetowych oraz polityk prywatności. Tworzy oraz wdraża kompleksowe strategie ochrony danych osobowych (RODO). Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim językiem prawniczym potwierdzonym certyfikatem TOLES-Higher.

VERONIKA SHATURSKAYA


Ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza na kierunku administracja. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (temat: "miejsce i rola protokołu dyplomatycznego w procesie realizacji funkcji dyplomatycznych"). Biegle posługuje się językiem rosyjskim. W podstawowym zakresie posługuje się językiem angielskim.