ТРУДОВЕ ПРАВО

ТРУДОВЕ ПРАВО

Ю ридична компанія здійснює повне обслуговування у сфері трудового права, у тому числі: розробка документації (угоди, регламенти роботи і винагороди, угоди про матеріальну відповідальність працівників, про користування службовим автомобілем, процедури охорони праці, кодекси етики і т.п.), поточне обслуговування відділу по роботі з персоналом (відділу кадрів/HR)
надання інформації про зміни у трудовому законодавстві, трудові спори, участь у веденні переговорів з працівниками і профспілками, участь у процесах звільнень і зміні розміру оплати праці та умов праці, аналіз окремих випадків (виконавче провадження, відпустки, нещасні випадки на виробництві, спеціальний захист від звільнення, материнство).