Prawo pracy

Prawo pracy

 
K ancelaria zapewnia pełną obsługę w zakresie prawa pracy, w tym:

  • opracowywanie dokumentacji (umowy, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, o korzystanie z samochodu służbowego, procedury BHP, Kodeksy Etyczne, itp.);
  • bieżącą obsługę działu personalnego (kadr/HR), włącznie z tematyką ochrony danych osobowych;
  • udzielanie informacji o zmianach w zakresie prawa pracy;
  • analiza poszczególnych przypadków (zajęcia egzekucyjne, urlopy, wypadki przy pracy, szczególna ochrona przed zwolnieniem, macierzyństwo);
  • udział w procesach zwolnień i zmiany warunków pracy i płacy;
  • udział w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowym;
  • spory pracownicze