Upadłość Konsumencka

24 marca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy o upadłości konsumenckiej.
Na ich bazie dużo łatwiejsze będzie uzyskanie orzeczenia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Kancelaria Gniatkowski pomaga w przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką.

Jak skorzystać z naszej usługi?

  1. Pobierz formularz zlecenia, wpis swoje dane, wydrukuj i podpisz je, a następnie albo:
    • odeślij pocztą zwykłą na adres: Kancelaria Gniatkowski, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, albo
    • odeślij skan na adres: info@gniatkowski.com, albo od razu przejdź do pkt 2
  2. Dokonaj przelewu odpowiedniej kwoty wg cennika na konto bankowe Kancelarii Gniatkowski (59 1090 1359 0000 0001 1381 9688 – Santander Bank Polska) i prześlij potwierdzenie e-mailem na adres: info@gniatkowski.com). W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć upadłość (to może być inna osoba niż dokonująca przelewu) oraz „zlecenie dot. upadłości konsumenckiej – zgodnie z formularzem”.
  3. W ciągu kilku dni otrzymasz e-mailem formularz do wypełnienia. Wypełnij go dokładnie i odeślij na: info@gniatkowski.com
  4. W ciągu kolejnych kilku dni otrzymasz e-mailem wniosek do sądu. Podpisz go i wyślij zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Jeśli chcesz jedynie zasięgnąć ogólnej informacji w zakresie informacji konsumenckich
(bez analizy konkretnego przypadku i dokumentów) to jest to również możliwe.

Cennik

250 pln
informacja o przepisach prawnych z zakresu upadłości konsumenckich (udzielana ustnie, telefonicznie lub mailowo)
bez analizy konkretnego przypadku i dokumentów
1500 pln
pomoc w wypełnieniu formularza wniosku (wg wzoru stosowanego przez Kancelarię)
wg wytycznych Klienta i w oparciu o dane podane przez Klienta
Podane ceny są cenami brutto

Zlecenie upadłości