Aktualności

7 grudnia 2023

Wygrana w sprawie czynszu za wadliwy sprzęt budowlany

Nasz klient, firma budowlana, został pozwany z tytułu czynszu za najem sprzętu budowlanego. Sprzęt był niepełny, niezdatny do pełnego użytku. Mimo to firma wynajmująca go żądała […]
7 grudnia 2023

Rejestracja oddziału zagranicznej spółki w Polsce zakończona sukcesem

Oddział to prawnie i finansowo wyodrębniona jednostka przedsiębiorcy. Wyodrębnienie może mieć swoje uzasadnienie w postaci np. osobnych zasad zarządzania, rozliczania podatków, itp. Na zlecenie naszego klienta, […]
7 grudnia 2023

Korzystny wyrok w sprawie o roboty budowlane

Nasz Klient był dalszym podwykonawcą przy budowie dużej hali. Przed przystąpieniem do robót strony uzgodniły zakres prac oraz wynagrodzenie. Ten zakres został przez Klienta wykonany. Mimo […]
18 lipca 2020

Wygrany proces o odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

Nasza klientka parę lat temu została zwolniona z pracy w spółce produkcyjnej z kapitałem zagranicznym. Miała dość sporą wiedzę o branży i z tego względu w […]
10 kwietnia 2020

Pomagamy klientom przenieść biznes się do internetu…

Jeden z naszych stałych klientów postanowił nie iść „po najmniejszej linii” oporu. Zamiast zwolnień pracowników – uruchomiono usługę zdalną dla klientów: sprzedaż świeżych warzyw i owoców […]
23 marca 2020

Pandemia COVID-19 a dotacje dla klubów sportowych

Epidemia koronawirusa stwarza zagrożenie dla klubów sportowych nie tylko w wymiarze konieczności ponoszenia kosztów stałych (w tym zwłaszcza – kontraktów zawodniczych), ale również w aspekcie umów […]
23 marca 2020

Pandemia COVID-19 a kontrakty piłkarskie

Pochodną panującej epidemii koronawirusa staje się recesja w wielu branżach gospodarki. Dotyka to również sportu, w tym piłki nożnej. PZPN z początku zawiesił rozgrywki ligowe na […]
21 marca 2020

Pracujemy!

W czasach epidemii aktywność Kancelarii Gniatkowski przeniosła się do domów. Jesteśmy dostępni dla naszych klientów telefonicznie i mailowo. Przypominamy ogólne dane kontaktowe: info@gniatkowski.com oraz +739255150. Zachęcamy […]
12 lutego 2020

Kolejne mediacje i ugody

Dzisiaj zawarłem trzecią ugodę w ciągu niecałych 3 tygodni. Jedna ugoda pozasądowa (bez udziału mediatora), dwie – w trybie mediacji sądowej. Dwie sprawy gospodarcze, jedna pracownicza. […]