201812.01
Off
0

RODO – zakończone projekty

kategorie: Aktualności

Minęło pół roku od wejścia w życie RODO. Do teraz wdrożyliśmy w życie projekty RODO między innymi w takich przedsiębiorstwach jak: dealer samochodowy, hotel z centrum spa, sieć klubów fitness, instytut, firmy doradcze, firma projektowo-handlowa z branży wyposażenia gastronomii, serwisy świadczące usługi drogą elektroniczną (przez internet), rodzinny park rozrywki z bazą gastronomiczną, duży klub sportowy.W…

201811.02
Off
0

Szczęśliwy finał kilkuletniej batalii prawnej

kategorie: Aktualności

30 października br. doszło do sprzedaży kilkunastohektarowej nieruchomości (ośrodka sportowo-turystycznego), w efekcie której reprezentowany przez nas wierzyciel odzyskał od jej dotychczasowego właściciela (a dokładnie: użytkownika wieczystego)  swoje należności, zasądzone kilkoma wyrokami i dodatkowo – wynikające z kilku jeszcze innych tytułów prawnych. Oznacza to pełne zaspokojenie wierzyciela – wraz z odsetkami i kosztami postępowań sądowych i…

201810.14
Off
0

VII Forum Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej

W dniach od 1 do 3 października 2018 r. w Kołobrzegu odbyła się siódma edycja Forum Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla zarządców i administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych. Kancelaria Gniatkowski kolejny już raz była partnerem prawnym Forum. W agendzie Forum, wśród licznych tematów obecny był również temat „RODO w obiektach sportowych”, który opracował i przedstawił Mecenas…

201809.26
Off
0

Ugoda sądowa – przeprosiny na portalu internetowym za naruszenie dobra osobistego osoby prawnej

kategorie: Aktualności

Przed jednym z poznańskich sądów zawarliśmy ugodę, na mocy której wydawca portalu informacyjnego (ogólnopolski koncern) zobowiązał się do przeproszenia naszego klienta (osoby prawnej) za sformułowane w artykule stwierdzenia, wskazujące, że to nasz klient ponosi winę za doprowadzenie ośrodka wypoczynkowego do złego stanu technicznego. W procesie podnosiliśmy, że artykuł był nierzetelny – powstał bez umożliwienia naszemu…

201809.26
Off
0

Obsługa prawna przedsiębiorstwa a proces restrukturyzacji

kategorie: Aktualności, Prawo

Naszej Kancelarii powierzona została obsługa grupy spółek z branży inżynieryjno-produkcyjno-instalacyjnej, z których najważniejsza złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (w formie sanacji) i został ustanowiony wobec niej nadzorca sądowy. Oznacza to konieczność zapewnienia zgodności działania z wymogami Prawa restrukturyzacyjnego, współpracy z nadzorcą sądowym, kontaktu z wieloma sądami, komornikami oraz wierzycielami.  Jest to spore wyzwanie, nie…

201807.21
Off
0

Wykreślenie członka zarządu z KRS na jego wniosek, uchylenie grzywien

kategorie: Aktualności

Łatwo jest zostać wpisanym do KRS, ale czasami trudniej się stamtąd „wypisać”. Nie zawsze wspólne przedsięwzięcia kończą się sukcesem. Jeden z naszych klientów zdecydował się wziąć udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu gospodarczym. Został jednym z członków zarządu w spółce, a właściwie – w wielu spółkach (bo wspólnicy założyli, że każde z jednostkowych przedsięwzięć  będzie realizowane…

201807.12
Off
0

Wygrany proces o wynagrodzenie za wykonane usługi

kategorie: Aktualności

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w całości roszczenie naszego klienta o zapłatę za wykonane usługi. Strona pozwana (u której w trakcie współpracy stron zmienił się skład zarządu) kwestionowała zastosowanie przez powoda określonych stawek za poszczególne czynności, powołując się na brak pisemnej umowy i kwestionując zasadność opierania się na stawkach…

201806.23
Off
0

Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości przez cudzoziemców z tzw. nieuregulowanym stanem prawnym

kategorie: Aktualności

Przez kilka lat nasza Kancelaria pomagała klientom uregulować status prawny nieruchomości położonej w Wielkopolsce. Jeden ze współwłaścicieli zmarł w innym kraju Unii Europejskiej (w Grecji) pozostawiając żonę – cudzoziemkę oraz ich wspólne dziecko. Konieczne było przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym oraz uzyskanie zgody sądu na sprzedaż udziału w nieruchomości przez osobę małoletnią. Zachodziła konieczność uwzględniania…

201806.23
Off
0

Wygrany proces o ważność umowy dzierżawy

kategorie: Aktualności

Po kilku latach sporu sądowego, jeden z sądów rejonowych w Wielkopolsce wydał wyrok w sprawie dotyczącej znanego ośrodka turystyczno-sportowego. W sprawie reprezentowaliśmy dzierżawcę, któremu właściciel wypowiedział umowę dzierżawy, powołując się na rzekome nienależyte wykonywanie umowy. Cieszymy się, że udało nam się przekonać sąd, że wypowiedzenie umowy dzierżawy było bezzasadne. Wyrok istotnie zmienia pozycję obu zainteresowanych…

201803.13
Off
0

Rozwój wybranych praktyk w Kancelarii

kategorie: Aktualności

O tym, że rzeczywistość społeczna i gospodarcza jest w Polsce bardzo dynamiczna nie trzeba nikogo przekonywać. Kancelarie prawne muszą za tymi zmianami nadążać. Dlatego Kancelaria Gniatkowski dynamizuje swoje działania w zakresie III-ego sektora (sektora organizacji pozarządowych – NGO). Radcowie prawni Kancelarii (Paweł Sliwowski i Michał Gniatkowski) opracowali “Poradnik NGO” – publikację dotyczącą wybranych kwestii w…