201711.21
Off
0

Test inwestora prywatnego

Dla docelowo klienta (spółki komunalnej z jednego z miast wojewódzkich) wykonywaliśmy analizę przepisów z zakresu pomocy publicznej oraz tzw. test inwestora prywatnego, czyli (w uproszczeniu) – test mający dać odpowiedź na pytanie czy inwestor prywatny, działający w warunkach rynkowych i zorientowany na osiągnięcie zysku, podjąłby się realizacji takiej operacji gospodarczej, jaką zamierza przeprowadzić jednostka sektora…

201711.18
Off
0

Handel podróbkami i nielegalnym sprzętem w internecie

kategorie: Aktualności

Nasz klient to producent artykułów żywnościowych, masowo użyczający punktom gastronomicznym i sklepom: meble, witryny chłodnicze, parasole, inne elementy wyposażenia i sprzęt POS. Sprzęt ten dość często bywa przywłaszczany lub wprost – kradziony i w ten sposób trafia do drugiego (nielegalnego) obiegu, zazwyczaj na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych. Jako Kancelaria podjęliśmy wraz z klientem walkę z…

201711.18
Off
0

Związek sportowy – zarejestrowany! W oczekiwaniu na status „polskiego związku sportowego”

kategorie: Aktualności, Blog, Prawo

22.04.2017 informowaliśmy, że doradzamy klientowi przy zakładaniu związku sportowego. Związek sportowy ostatecznie został zarejestrowany w KRS. Klient postanowił „iść za ciosem” i złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o uzyskanie statusu polskiego związku sportowego (w rozumieniu „ustawy o sporcie”). W opracowaniu wniosku uczestniczyli: radca prawny Michał Gniatkowski i aplikant radcowski Damian Ludwiniak.

201711.18
Off
0

Proces o naruszenie dóbr osobistych – wykonanie zastępcze

kategorie: Aktualności

Jako, że wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nakazujący przeciwnikowi procesowemu naszego klienta sformułowanie oświadczenia z przeprosinami, uprawomocnił się, a nie został wykonany dobrowolnie – musieliśmy przeprowadzić procedurę tzw. wykonania zastępczego. Wykonanie zastępcze zostało przeprowadzone – polegało na zamieszczeniu przez naszą klientkę (powódkę) ogłoszenia z przeprosinami (podpisanego przez pozwanego) na profilu prowadzonym przez powódkę (właścicielkę firmy)…

201709.30
Off
0

Ugoda w sporze klubu z zawodnikiem

kategorie: Aktualności

W prowadzonym przez Naszą Kancelarię sporze, w którym reprezentowaliśmy piłkarski klub I-wszej ligi przeciwko byłemu zawodnikowi, doszło do zawarcia ugody. Zawarcie ugody nastąpiło na etapie postępowania przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN w II instancji (w I-wszej instancji zapadło orzeczenie korzystne dla zawodnika).

201709.30
Off
0

Wygrany proces o naruszenie dóbr osobistych

kategorie: Aktualności

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w zasadniczej części wytoczone przez Naszą Kancelarię powództwo o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych naszej mandantki (właścicielki przedsiębiorstwa) przez dyrektora przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Do naruszenia dóbr osobistych dochodziło na jednym z portali społecznościowych. Cieszymy się, że sąd dostrzegł, że swoboda wypowiedzi jest ogromną wartością, ale jednak mającą granice, a granicami…

201708.17
Off
0

Korzystny dla klubu sportowego wyrok WSA w Gliwicach w sprawie dotacji

Nasza Kancelaria reprezentuje jeden ze śląskich Klubów sportowych w sporze z jednostką samorządu terytorialnego o wysokość przyznanej klubowi dotacji na rok 2017. Aktem prezydenta miasta jednostki ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (organizacja uprawiania sportu). Klub przez Nas reprezentowany otrzymał dotację o ponad 40% niższą niż wnioskowana. Przedmiotowy akt ani protokoły z…

201707.31
Off
0

Wyrok NSA uchylający niekorzystną interpretację skarbową

kategorie: Aktualności

W sprawie reprezentowaliśmy klienta niezadowolonego z niekorzystnej dla siebie interpretacji organów skarbowych. Interpretacja dotyczyła opodatkowania osoby fizycznej w związku ze sprzedażą nieruchomości (lokalu mieszkalnego). Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił naszą skargę. Skuteczna okazała się jednak skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił wyrok WSA oraz uprzednio wydaną interpretację podatkową.