201903.05
Off
0

Zostałem mediatorem

kategorie: Aktualności

We wrześniu 2018 r. ukończyłem kurs organizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Sądowych z siedzibą w Poznaniu i uzyskałem tytuł „Mediatora Zawodowego”. Na tej bazie wystąpiłem o wpis na listę mediatorów sądowych i decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 20.12.2018 r. – zostałem wpisany na taką listę. Jako radca prawny współpracujący głównie z przedsiębiorcami, zamierzam rozwijać…

201903.05
Off
0

Analiza umowy najmu w galerii handlowej

kategorie: Aktualności, Prawo

Żałuję, że nie zacząłem kiedyś liczyć zaopiniowanych umów najmu powierzchni w obiektach handlowych i biurowych. Niedawno, przy okazji opiniowania kolejnej umowy, pomyślałem, że dziś pewnie świętowałbym otwarcie drugiej setki 🙂 Doceniam pracę prawników, którzy projektują wzory tych umów. Wiem, że mają trudne zadanie do wykonania – muszą wyjść naprzeciw wszelkim możliwym kwestiom technicznym (budowa/rozbudowa galerii,…

201903.01
Off
0

Signing and filing of financial statements in Poland by commercial companies represented by foreigners

kategorie: Aktualności, Podatki

The recent changes in the area of financial reporting duties may cause problems for entities which are represented by foreign nationals and need to keep their books according to general rules (Polish: “pełna księgowość”), without exemptions. A foreigner who is an associate in partnership or a representative of a capital company, is obligated to sign…

201903.01
Off
0

Podpisanie i złożenie sprawozdania finansowego przez podmiot reprezentowany przez obcokrajowca

kategorie: Aktualności, Prawo

Zmiany w zakresie sporządzania i składania sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące tzw. pełną księgowość, mogą powodować liczne problemy dla tych podmiotów, w których funkcje reprezentantów pełnią obcokrajowcy. Obcokrajowiec będący wspólnikiem w spółce osobowej lub wchodzący w skład organu reprezentującego spółkę kapitałową ma obowiązek podpisania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Żeby to uczynić, ma do wyboru…

201902.19
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 2

kategorie: Aktualności, Blog, Prawo

Ciąg dalszy Podpis pod sprawozdaniem finansowym powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku organów organizacji pozarządowych, podpisy muszą być złożone przez wszystkich członków zarządu, jako organu obligatoryjnego i uprawnionego do reprezentacji. Czynności tej nie można dokonać przez pełnomocnika. Każda osoba wchodząca w skład zarządu fundacji czy stowarzyszenia musi zatem…

201902.18
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 1

kategorie: Aktualności, Blog, Prawo

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje), z uwagi na fakt, iż figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, są kolejnymi podmiotami po przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, które zostały zobligowane, jako osoby prawne, do składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. W przypadku organizacji pozarządowych, które są jednocześnie przedsiębiorcami, należy stosować obowiązki sprawozdawcze opisane w poprzednim artykule…

201902.16
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz. 2)

kategorie: Aktualności, Prawo

ciąg dalszy: Gdyż już uda nam się sporządzić wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę, kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów elektronicznych. W tym celu możemy skorzystać z dwóch trybów: profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny możemy wyrobić korzystając z usług jednego z dostawców autoryzowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Z kolei wyrobienie…

201902.14
Off
0

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz.1)

kategorie: Aktualności, Podatki, Prawo

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców Specjaliści od compliance, czyli badania zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami prawa, uznali nowe zasady sprawozdawczości finansowej za największe wyzwanie finansowo-prawne dla przedsiębiorców w 2019 r. Faktycznie, jest coś na rzeczy, gdyż krajowy ustawodawca nie ułatwił bynajmniej życia wprowadzając do systemu prawnego tzw. e-sprawozdania. Wszystkie podmioty prowadzące…

201902.11
Off
0

Skuteczna apelacja

kategorie: Aktualności

Statystyki wskazują, że wyroki sądów pierwszej instancji są najczęściej utrzymywane w mocy. Tym niemniej dobrze napisana apelacja potrafi odmienić losy sprawy. W styczniu br. Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił wyrok pierwszej instancji, oddalający roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za usługi doradcze. W apelacji udało nam się wykazać, że usługi doradcze (stanowiące dalszy ciąg wcześniej wykonanych usług)…

201902.11
Off
0

Skuteczne dochodzenie roszczeń za wykonywanie (niedokończonej) usługi

kategorie: Aktualności

Klient Kancelarii Gniatkowski wykonywał usługę mycia elewacji dużego obiektu handlowego. Współpracę nawiązano na bazie zaakceptowanej oferty.  W toku realizacji usługi, Nasz Klient (wykonawca) doznawał przeszkód, z przyczyn leżących po stronie operatora obiektu. Mimo to – został obwiniony za opóźnienia w realizacji i nakazano mu natychmiastowe zaprzestanie realizacji. Nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego (stanu robót na dzień…