201807.21
Off
0

Wykreślenie członka zarządu z KRS na jego wniosek, uchylenie grzywien

kategorie: Aktualności

Łatwo jest zostać wpisanym do KRS, ale czasami trudniej się stamtąd „wypisać”. Nie zawsze wspólne przedsięwzięcia kończą się sukcesem. Jeden z naszych klientów zdecydował się wziąć udział w szeroko zakrojonym przedsięwzięciu gospodarczym. Został jednym z członków zarządu w spółce, a właściwie – w wielu spółkach (bo wspólnicy założyli, że każde z jednostkowych przedsięwzięć  będzie realizowane…

201807.12
Off
0

Wygrany proces o wynagrodzenie za wykonane usługi

kategorie: Aktualności

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w całości roszczenie naszego klienta o zapłatę za wykonane usługi. Strona pozwana (u której w trakcie współpracy stron zmienił się skład zarządu) kwestionowała zastosowanie przez powoda określonych stawek za poszczególne czynności, powołując się na brak pisemnej umowy i kwestionując zasadność opierania się na stawkach…

201806.23
Off
0

Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości przez cudzoziemców z tzw. nieuregulowanym stanem prawnym

kategorie: Aktualności

Przez kilka lat nasza Kancelaria pomagała klientom uregulować status prawny nieruchomości położonej w Wielkopolsce. Jeden ze współwłaścicieli zmarł w innym kraju Unii Europejskiej (w Grecji) pozostawiając żonę – cudzoziemkę oraz ich wspólne dziecko. Konieczne było przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym oraz uzyskanie zgody sądu na sprzedaż udziału w nieruchomości przez osobę małoletnią. Zachodziła konieczność uwzględniania…

201806.23
Off
0

Wygrany proces o ważność umowy dzierżawy

kategorie: Aktualności

Po kilku latach sporu sądowego, jeden z sądów rejonowych w Wielkopolsce wydał wyrok w sprawie dotyczącej znanego ośrodka turystyczno-sportowego. W sprawie reprezentowaliśmy dzierżawcę, któremu właściciel wypowiedział umowę dzierżawy, powołując się na rzekome nienależyte wykonywanie umowy. Cieszymy się, że udało nam się przekonać sąd, że wypowiedzenie umowy dzierżawy było bezzasadne. Wyrok istotnie zmienia pozycję obu zainteresowanych…

201803.13
Off
0

Rozwój wybranych praktyk w Kancelarii

kategorie: Aktualności

O tym, że rzeczywistość społeczna i gospodarcza jest w Polsce bardzo dynamiczna nie trzeba nikogo przekonywać. Kancelarie prawne muszą za tymi zmianami nadążać. Dlatego Kancelaria Gniatkowski dynamizuje swoje działania w zakresie III-ego sektora (sektora organizacji pozarządowych – NGO). Radcowie prawni Kancelarii (Paweł Sliwowski i Michał Gniatkowski) opracowali “Poradnik NGO” – publikację dotyczącą wybranych kwestii w…

201803.10
Off
0

Kolejna firma zaufała Naszej Kancelarii

kategorie: Aktualności, Wydarzenia

Do grona stałych Klientów Naszej Kancelarii dołączyła dynamicznie rozwijająca się firma z branży meblarskiej, mająca swoją siedzibę w okolicach Poznania. Po wykonaniu kilku zadań, podpisaliśmy umowę o stałej współpracy na zasadzie “abonamentowej”. Taka forma współpracy daje większy komfort obu stronom. Dziękujemy za zaufanie!

201802.24
Off
0

Zakaz handlu w niedziele

kategorie: Aktualności, Prawo

Już za dwa tygodnie (a dokładnie 11 marca 2018 r.) przypadnie pierwsza niedziela, w czasie której sklepy będą zamknięte z uwagi na nowe przepisy , tj. przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. „o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.  Jakie przełożenie będą miały przepisy nowej ustawy  na realizację…

201801.13
Off
0

Szkolenie dla eksporterów

kategorie: Aktualności, Wydarzenia

21 listopada 2017 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu prowadziłem szkolenie z umów handlowych w handlu międzynarodowym. W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiadające w swoich firmach za współpracę międzynarodową i planujące rozwój swoich firm ukierunkowanych na handel zagraniczny. Było to już kolejne szkolenie z tej dziedziny przeprowadzone przeze mnie w…

201711.21
Off
0

Test inwestora prywatnego

Dla docelowo klienta (spółki komunalnej z jednego z miast wojewódzkich) wykonywaliśmy analizę przepisów z zakresu pomocy publicznej oraz tzw. test inwestora prywatnego, czyli (w uproszczeniu) – test mający dać odpowiedź na pytanie czy inwestor prywatny, działający w warunkach rynkowych i zorientowany na osiągnięcie zysku, podjąłby się realizacji takiej operacji gospodarczej, jaką zamierza przeprowadzić jednostka sektora…