Compliance – zgodność

Compliance - zgodność

"C ompliance” to „zgodność” - w znaczeniu zapewnienia zgodności działań przedsiębiorstwa (czy innej organizacji) z przepisami prawa, aktami wewnętrznymi (w ramach organizacji, grupy, itp.).
Obszar compliance to obszar nie mieszczący się w żadnym z „klasycznych” pionów (działów merytorycznych) przedsiębiorstwa. Najwięcej „punktów stycznych” compliance wykazuje z działem prawnym i działem finansów (audyt wewnętrzny, księgowość) oraz obszarem zarządzania ryzykiem (nie tylko w ujęciu finansowym).

Kilka czynników sprawia, że obszar compliance zaczął wyodrębniać się w ramach przedsiębiorstw. Wśród tych czynników można wymienić:

  • coraz większą ilość przepisów prawnych (prawa powszechnego i innych regulacji), przez co bardzo trudne jest zaznajomienie się z nimi przez prawników „wewnętrznych”, nie mówiąc o zapewnieniu ich respektowania w toku działalności organizacji;
  • coraz większą złożoność przepisów (przepisy, których wdrożenie wymaga specjalistycznej wiedzy z takich obszarów jak: IT, telekomunikacja, itp.);
  • restrykcyjność sankcji za naruszenie prawa (coraz częściej występujące ujmowanie w przepisach prawa kar i grzywien w określonym procencie przychodu przedsiębiorstwa);
  • coraz większe kompetencje kontrolne organów publicznych;
  • tendencję do traktowania osób prawnych jako podlegających odpowiedzialności karnej (tradycyjnie „zarezerwowanej” dla osób fizycznych);
  • wzrost znaczenia funkcji audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  • coraz bardziej poważne traktowanie przez organizacje swoich aktów wewnętrznych (zwłaszcza „Kodeksów Etyki”) oraz przepisów branżowych, w ramach spółek, grup i całych koncernów międzynarodowych („Kodeksów Dobrych Praktyk”, reguł ładu korporacyjnego - „good governance”);
  • dążenie do holistycznego (kompleksowego/całościowego) spojrzenia na działalność organizacji (poza własny pion/departament).
„Zgodność” to przede wszystkim zgodność z przepisami prawa. W tym znaczeniu duża część naszej praktyki to „compliance” (obszar ochrony danych osobowych, wewnętrzna organizacja spółki – działalność zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej i zarządu, składanie sprawozdań do KRS, regulaminy i umowy z zakresu prawa pracy, kształt zawieranych umów).

Mając jednak świadomość, że „compliance” to również zgodność z przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz systemami jakości i zarządzania (ISO, HACCP) czy uzyskanymi certyfikatami, zdecydowaliśmy się na „interdyscyplinarną” współpracę z ekspertami z tych branż pod marką „Liderzy Zgodności”. Zachęcamy do wejścia na specjalną stronę internetową: www.liderzyzgodnosci.pl