Franczyza i galerie handlowe

Franczyza i galerie handlowe

F ranczyza (franchising) to jeden z popularnych modeli biznesowych, w którym w zamian za możliwość wejścia do sieci, posługiwania się jej logo, korzystania z know-how oraz uprzywilejowanych warunków zakupu określonych towarów czy usług, partner (franczyzobiorca) zobowiązuje się do określonych płatności (najczęściej: opłaty wstępnej/inicjalnej, opłaty od obrotu, opłaty marketingowej). Zazwyczaj franczyzobiorca jest również zobowiązany dokonywać zakupu w autoryzowanych dostawcach, mających umowę z siecią. Umowy te najczęściej są zawierane na co najmniej 5 lat i są obwarowane licznymi ograniczeniami oraz karami. Franczyzowe formaty handlu często są obecne w galeriach handlowych.

Nasza Kancelaria ma spore doświadczenie w zakresie umów franczyzowych. Tworzyliśmy wzory umowy franczyzowej dla kilku formatów gastronomicznych, jednego z branży chemii budowlanej i jednego z branży automotive. Uczestniczyliśmy też w opracowywaniu załączników (księga znaków, księga operacyjna, brand manual) oraz aneksów (z kolejnymi „upgrade’ami”). Pomagaliśmy też przy zawieraniu umowy na master-franczyzę gastronomiczną na Polskę.

Opiniowaliśmy niezliczone umowy najmu powierzchni w centrach handlowych. Umowy te najczęściej są bardzo obszerne, mają wiele załączników. Ich treść zazwyczaj jest bardzo restrykcyjna dla najemców. Poza czynszem zasadniczym, przewidywane są różnego rodzaju opłaty (czynsz od obrotu, koszty eksploatacyjne/operacyjne, opłaty na budżet marketingowy), kary umowne i zabezpieczenia.
Wszystko to sprawia, że wejście do sieci franczyzowej lub do galerii handlowej (a zwłaszcza – do sieci i jednocześnie do galerii) obarczone jest sporym ryzykiem ekonomicznym, ale i prawnym.

Razem z naszym partnerem (osobą tworzącą sieci franczyzowe, prowadzącą biznes w galeriach handlowych, dostarczającą wyposażenie do lokali gastronomicznych działających w ramach sieci franczyzowych i w centrach handlowych), oferujemy kompleksowe doradztwo dla franczyzobiorców i najemców lokali w galeriach, czyli pomagamy na etapie:

  • ZANIM WEJDZIESZ - Czy wejść do galerii handlowej? Czy wejść do sieci? (analizy ekonomiczne i prawne, konsultacje)
  • GDY JUŻ JESTEŚ W ŚRODKU – analizy opłacalności / kontakt z siecią / galerią (działania w kierunku obniżenia czynszu/opłat, renegocjacji warunków)
  • GDY ROZWAŻASZ WYJŚCIE – analiza kosztów wyjścia i ryzyk / strategia wyjścia
Jesteśmy w stanie przejąć na siebie kontakt z siecią – na etapie przed podjęciem decyzji o wejściu, w toku negocjowania umowy, jak i w trakcie jej wykonywania. Dopuszczamy częściowe wynagrodzenie na zasadzie „success fee” – za wejście na dobrych warunkach (po ich zdefiniowaniu), za wynegocjowanie lepszych warunków gdy już się jest „w środku”, za wyjście na dobrych warunkach (z niskimi kosztami / stratami).