Uwzględniamy uwarunkowania podatkowe przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także przy tworzeniu lub opiniowaniu kontraktów handlowych. Doradzamy jak - z wykorzystaniem legalnych metod – można faktycznie ograniczyć wysokość płaconych podatków. Występujemy o udzielenie interpretacji podatkowych.

Reprezentujemy klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiadamy doświadczenie w pracy w dziale podatkowym jednej z najbardziej renomowanych firm konsultingowych oraz w organie podatkowym. W sprawach bardziej skomplikowanych współpracujemy z doradcą podatkowym.