Pozyskiwanie środków na działalność pożytku publicznego

Pozyskiwanie środków na działalność pożytku publicznego

D ziałalność społeczna stowarzyszeń i fundacji najczęściej bazuje na pracy społecznej (nieodpłatnej) osób w nią zaangażowanych. Mimo to najczęściej jednak jej prowadzenie wymaga jak najbardziej realnych środków finansowych.

Potrzeby zawsze będą większe niż dostępne środki. Na szczęście – źródeł pozyskiwania środków jest coraz więcej. Rozmaite dotacje, granty, dofinansowania, stypendia czy wsparcie rzeczowe przyznają jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, administracja rządowa i firmy prywatne.

Współpracujemy z firmą profesjonalnie zajmującą się pozyskiwaniem środków na działalność społeczną. Zasadniczo wynagrodzeniem jest prowizja, choć w przypadku niektórych projektów wchodzi w grę również wynagrodzenie ryczałtowe za napisanie wniosku.
Pomagamy ambitnym, czyli takim, którzy są gotowi poświęcić np. 100 złotych czy jedną godzinę pracy, żeby zyskać np. 100.000 zł. Jeśli więc: szukasz opcji dofinansowania Twojego klubu sportowego czy wsparcia rzeczowego… Twoje stowarzyszenie jest otwarte na udział w nietypowych projektach … Chcesz, aby Twoja fundacja aplikowała o grant…

.. to skontaktuj się z nami! Wspólnie zastanowimy się czy możemy Tobie coś zaproponować – teraz lub w przyszłości.