Prawo reklamy

Prawo reklamy

W iemy jak tworzyć regulaminy promocji, konkursów, loterii i innych aktywności marketingowych – dla dystrybutorów, partnerów handlowych, konsumentów. Wiemy jak je opodatkować, zadbać o ochronę danych osobowych i nabycie praw autorskich (do zwycięskich prac / haseł reklamowych). Wiemy jakie są uwarunkowania konkursów na Facebooku.

Mamy duże doświadczenie w pisaniu i opiniowaniu umów: z agencjami reklamowymi, domami mediowymi, umów na wykonanie strony internetowej czy na pozycjonowanie, umów sponsorskich (np. z klubami sportowymi, zarządcami obiektów sportowych – „naming rights”), umów z grafikami, copywriterami, sportowcami, muzykami, influencerami. Wiemy jak powinny być sformułowane zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich, licencji czy praw do wizerunku.
Znamy prawne ograniczenia reklamy niektórych produktów „sensytywnych” (wrażliwych), takich jak: napoje alkoholowe czy suplementy diety. Wiemy na czym polegają „czyny nieuczciwej konkurencji” w zakresie reklamy (np. reklama wprowadzająca w błąd).

Doświadczenie czerpiemy m.in. dzięki pracy dla działu marketingu spółki z branży FMCG, prowadzącej szeroko zakrojone działania reklamowe swoich marek (ATL, BTL, nowe produkty, nowe opakowania, sponsoring eventowy, sponsoring klubów sportowych i sportowców, ambasadorzy marki). Obsługujemy również agencję reklamową oraz firmy eventowe.