Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej klubów sportowych (statuty, regulaminy, umowy zawodnicze, umowy sponsorskie, konkursy na dotacje), agencji menedżerskich (umowy wizerunkowe, windykacja) oraz pojedynczych sportowców. Kancelaria udziela konsultacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz ośrodkom sportu i rekreacji w zakresie wspierania i finansowania sportu (uchwały, dotacje, umowy dot. infrastruktury sportowej, przetwarzanie danych osobowych, organizacja imprez masowych – regulaminy imprez i obiektów, przekształcenia ośrodków sportu i rekreacji w spółki).

Kancelaria doradza w zakresie opodatkowania działalności klubów sportowych i sportowców, uczestniczy w postępowaniach dyscyplinarnych, sporach przed sądami arbitrażowymi (związków sportowych), w tym również międzynarodowymi. Kancelaria doradza w zakresie pozyskiwania środków na działalność sportową. Kancelaria doradza jak założyć klub sportowy (również w formach nietypowych – jako np. fundację czy spółkę z o.o. non profit).