Prawo sportowe

Prawo sportowe

O kreślenie „prawo sportowe” na trwałe weszło do języka prawniczego. Faktycznie bardziej adekwatne jest określenie „prawne aspekty sportu”, gdyż „prawo sportowe” w istocie stanowi zbiór regulacji, które dotyczą sportu, choć sytuują się w bardzo różnych gałęziach prawa: handlowego (klub sportowy jako spółka), cywilnego (kontrakty zawodnicze i sponsorskie; prawo stowarzyszeń i fundacji), administracyjnego (nadzór nad stowarzyszeniami, dotacje na działalność pożytku publicznego, infrastruktura sportowa, bezpieczeństwo imprez masowych) i szeroko rozumianego prawa karnego (odpowiedzialność dyscyplinarna, niektóre typy przestępstw z Kodeksu Karnego).

Wraz z rozwojem i profesjonalizacją sportu, coraz więcej prawników miało styczność z prawem sportowym i wpisuje „prawo sportowe” w obszar swoich specjalizacji. W przypadku Kancelarii Gniatkowski – doświadczenie w zakresie prawa sportowego jest wieloletnie, szerokie (szerokie spektrum spraw), wsparte doświadczeniem w działalności w klubach i związkach sportowych oraz aktywnością w zakresie publikacji, wykładów i szkoleń. Radcowie prawni Michał Gniatkowski i Paweł Sliwowski to prawdziwi eksperci prawa sportowego.

Zachęcamy do poczytania o prawie i sporcie w licznych wpisach na naszym blogu.

Usługi dla klubów i związków sportowych:

 • opracowanie kompletu dokumentów wzorcowych do założenia stowarzyszenia/fundacji/spółki (bez dalszego udziału)
 • doradztwo w zakresie założenia stowarzyszenia/fundacji/spółki (bez opracowywania dokumentów oraz bez udziału w procedurze rejestrowej)
 • pełna obsługa procesu założenia stowarzyszenia/fundacji/spółki (włącznie z opracowywaniem dokumentów, opcjonalnie – udziałem w zebraniu założycielskim, reprezentowaniem w toku procedury rejestrowej)
 • obsługa zebrań (zgromadzeń) członków lub delegatów
 • analiza statutu lub innych dokumentów (regulaminów) wewnętrznych (np. pod kątem poszerzenia możliwości aplikowania o dotacje lub uzyskania statusu OPP)
 • przekształcenia podmiotowe lub organizacyjne / likwidacja
 • stała obsługa prawna klubu sportowego (kontrakty zawodnicze i trenerskie, regulaminy, umowy wizerunkowe, kontakty z agentami/menedżerami, ochrona danych osobowych – pełne wdrożenie RODO w klubie)
 • rejestracje zmian w KRS
Doświadczenie w zakresie prawa sportowego:

 • utworzenie klubu (jako stowarzyszenia, jako fundacji, jako spółki z o.o. non-profit)
 • fuzja klubów sportowych
 • obsługa walnych zgromadzeń klubu
 • prace nad zmianami do statutu
 • reprezentowanie w toku postępowań nadzorczych o uchylenie uchwał
 • reprezentowanie w toku postępowań nadzorczych przed Ministrem Sportu i Turystyki
 • kontakty z organami nadzoru (sąd rejestrowy, starostwo powiatowe)
 • likwidacja stowarzyszenia
 • działalność w komórkach związków sportowych i polskich związków sportowych (Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN, Komisja Licencji Klubowych PZPN)
 • funkcja przewodniczącego wydziału dyscypliny wojewódzkiego związku piłki nożnej
 • stała obsługa prawna wojewódzkiego związku piłki nożnej
 • stała obsługa prawna klubu sportowego (kluby siatkarskiej „Plusligi”, kluby piłkarskiej III ligi)
 • reprezentowanie I-wszego klubu piłki nożnej przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN oraz Piłkarskim Sądem Polubownym
 • reprezentowanie klubu piłki siatkowej (Plusliga) przed Sądem Polubownym przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej
 • reprezentowanie trenera jednego z czołowych klubów superligi piłki ręcznej w sporze z tym klubem
 • spór prawny między związkami stowarzyszeń
 • postępowania sądowe o uznanie nieważności uchwały związku stowarzyszeń