Kancelaria zajmuje się tworzeniem oraz bieżącą obsługą stowarzyszeń i fundacji. W zakresie stowarzyszeń Kancelaria oferuje następujące rodzaje usług: pełna obsługa procesu założenia stowarzyszenia lub fundacji (włącznie z opracowywaniem dokumentów, opcjonalnie – udziałem w zebraniu założycielskim, reprezentowaniem w toku procedury rejestrowej), obsługa zebrań (zgromadzeń) członków lub delegatów, analiza statutu lub innych dokumentów (regulaminów) wewnętrznych (np. pod kątem poszerzenia możliwości aplikowania o dotacje lub uzyskania statusu OPP), przekształcenia podmiotowe lub organizacyjne / likwidacja, rejestracje zmian w KRS.

Kancelaria ma doświadczenie w odpowiadaniu m.in. na takie pytania jak: co się dzieje jeśli liczba członków stowarzyszenia spada poniżej 15…? Czy musi ono podlegać likwidacji? Czy stowarzyszenie musi prowadzić tzw. „pełną księgowość”? W jaki sposób ustala się ilość członków stowarzyszenia na dany moment? W jaki sposób i kiedy wygasa członkostwo? Czy stowarzyszenie może zrezygnować z pobierania składek członkowskich? Czy członek stowarzyszenia lub członek zarządu stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez stowarzyszenie? Czy prawo określa jaki jest minimalna wysokość wpłaty fundatora na działalność fundacji? Czy fundacja może posiadać członków? Czy fundator lub członek zarządu fundacji mogą być zatrudnieni przez fundację? Kancelaria ma doświadczenie w zakresie zakładania i obsługi: izb gospodarczych, klubów i związków sportowych, klastrów.