Spółki handlowe

Spółki handlowe

 
D oradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki, w zależności od następujących czynników:

  • zakresu odpowiedzialności właściciela za zobowiązania (długi) spółki;
  • możliwości korzystania przez właściciela z zysków (dochodów) spółki (wypłata dywidendy, zatrudnienie, kontrakt menedżerski, świadczenie usług na rzecz spółki);
  • kosztów założenia i prowadzenia spółki;
  • opodatkowania i obciążeń składkami na ubezpieczenie społeczne.
Kancelaria zajmuje się prawną stroną procesów:

  • zakładania (rejestracji) spółek handlowych, tj. spółek: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i akcyjnych (SA);
  • przekształcenia formy prawnej własności przedsiębiorstw, np. wnoszenia przedsiębiorstwa aportem do spółki czy przekształcenia jednego rodzaju spółki w drugi rodzaj (np. spółki z o.o. w spółkę komandytową);
  • sprzedaży akcji i udziałów;
  • likwidacji, restrukturyzacji i upadłości spółek.

Możliwe jest również zakupienie od klienta Kancelarii gotowej spółki (zarówno „z historią”, jak i „nieużywanej”), np. dla uzyskania korzyści podatkowej w postaci skorzystania ze straty podatkowej z lat poprzednich, innych form „tarczy podatkowej” czy na cele pozyskania kredytu (pozytywna historia) lub dotacji.