Stała obsługa prawna (abonamenty)

Stała obsługa prawna (abonamenty)

Z apewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym w zakresie:

  • redagowania i opiniowania kontraktów handlowych (umowy dostawy, dystrybucyjne, najmu, dzierżawy, z sieciami handlowymi, franczyzy/franchisingu, itp.);
  • spraw pracowniczych (umowy, regulaminy);
  • windykacji należności;
  • procedur wewnętrznych (ochrona danych osobowych, regulaminy i polityki wewnętrzne).
Dlaczego abonament to dobra opcja?

  • klienci abonamentowi to nasi „stali klienci” – dajemy im pierwszeństwo obsługi, mamy z nimi lepszy kontakt na co dzień i lepiej znamy ich potrzeby
  • przewidywalność kosztów obsługi prawnej – brak tracenia czasu na negocjowanie warunków poszczególnych zleceń jednostkowych
  • godziny niewykorzystane przechodzą na kolejne miesiące (w ramach kwartału kalendarzowego)
  • w ramach abonamentu mogą być załatwiane sprawy, które zazwyczaj rozlicza się „zadaniowo” („projektowo”), jak np. założenie kolejnej spółki czy windykacja
Poznaj naszą ofertę abonamentów