dobra osobiste

18 listopada 2017

Proces o naruszenie dóbr osobistych – wykonanie zastępcze

Jako, że wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu nakazujący przeciwnikowi procesowemu naszego klienta sformułowanie oświadczenia z przeprosinami, uprawomocnił się, a nie został wykonany dobrowolnie – musieliśmy przeprowadzić […]
30 września 2017

Wygrany proces o naruszenie dóbr osobistych

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w zasadniczej części wytoczone przez Naszą Kancelarię powództwo o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych naszej mandantki (właścicielki przedsiębiorstwa) przez dyrektora […]