minimalne wymagania kontraktowe PZPN

30 września 2017

Ugoda w sporze klubu z zawodnikiem

W prowadzonym przez Naszą Kancelarię sporze, w którym reprezentowaliśmy piłkarski klub I-wszej ligi przeciwko byłemu zawodnikowi, doszło do zawarcia ugody. Zawarcie ugody nastąpiło na etapie postępowania […]
18 lutego 2017

Postępowanie przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN

Nasza Kancelaria reprezentuje klub piłkarski (I-wszej ligi) w sporze z zawodnikiem, dążącym do rozwiązania kontraktu.