201606.15
Off
0

Walne zgromadzenia związków sportowych (cz. I)

kategorie: Blog, Prawo

Późna wiosna i początek lata to okres, w którym w większości gier zespołowych kończą się rozgrywki i zaczyna się przerwa między sezonami. Jest to nie tylko okres przyznawania licencji (o czym pisałem w poprzednim wpisie), ale również okres, w którym odbywa się wiele walnych zgromadzeń w związkach sportowych – okręgowych, wojewódzki i ogólnokrajowych – w…

201507.12
Off
0

Raport NIK o finansowaniu działalności polskich związków sportowych

Najwyższa Izba Kontroli postanowiła skontrolować sposób dotowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. za pośrednictwem polskich związków sportowych. Opublikowany niedawno raport z kontroli wskazuje na kilka nieprawidłowości w tym zakresie, przy czym niektóre z nich leżą po stronie Ministerstwa, a niektóre po stronie związków. Raport ten został…

201302.10
Off
0

Nowa koncepcja finansowania sportu wyczynowego

kategorie: Blog, Dotacje, Prawo, Wydarzenia

29 stycznia 2013 r. Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha przedstawiła nową koncepcję Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącą zmiany zasad finansowania polskiego sportu wyczynowego. Koncepcję tą zatytułowano: „Czas na zmiany w sporcie wyczynowym”. Wydarzenie to zdominowało tego dnia serwisy internetowe i telewizyjne kanały informacyjne.  Nowa koncepcja została przez Panią Minister zaprezentowana jako „koniec komunizmu w polskim…

201301.30
Off
0

2 lata obowiązywania ustawy o sporcie

kategorie: Blog, Prawo, Wydarzenia

16 października 2012 r. minęły 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy o sporcie. Druga rocznica obowiązywania ustawy o sporcie to zarówno przyczynek do krótkiego podsumowania jej obowiązywania, ale również koniec okresu przejściowego (ustalonego w art. 82 ust. 2 ustawy), w którym polskie związki sportowe (PZS-y) miały dostosować swoje przepisy do wymogów ustawy, a…