Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

  • wynagrodzenie ryczałtowe (za określone zadanie)
  • wynagrodzenie na zasadzie stawki godzinowej
  • wynagrodzenie za stałą obsługę prawną (abonament)
  • kombinacja w/w metod

W niektórych sprawach możliwe jest ustalenie, że częściowo wynagrodzenie Kancelarii będzie stanowić prowizja od powodzenia sprawy (tzw. „success fee”).
Kancelaria nie pobiera opłat za pierwszy kontakt ani za wycenę zlecenia. Fakt potraktowania zapytania jako płatnej usługi prawnej jest wyraźnie komunikowany przez Kancelarię. Kancelaria zastrzega sobie możliwość pobierania wynagrodzenia zaliczkowo.

Abonamenty

Przykładowe abonamenty (od najniższego dostępnego)

8004 h pracy

12006,75 h pracy

200011 h pracy

Dlaczego abonament to dobra opcja?

  • klienci abonamentowi to nasi „stali klienci” – dajemy im pierwszeństwo obsługi, mamy z nimi lepszy kontakt na co dzień i lepiej znamy ich potrzeby
  • przewidywalność kosztów obsługi prawnej – brak tracenia czasu na negocjowanie warunków poszczególnych zleceń jednostkowych
  • godziny niewykorzystane przechodzą na kolejne miesiące (w ramach kwartału kalendarzowego)
  • w ramach abonamentu mogą być załatwiane sprawy, które zazwyczaj rozlicza się „zadaniowo” („projektowo”), jak np. założenie kolejnej spółki czy windykacja

O jakich kwotach mówimy?

Wyjściowa stawka to 250 zł netto za godzinę pracy lub za pojedynczą konsultację (niezależnie od formy kontaktu), w ramach 1 godziny (UWAGA: wszystkie kwoty podano w wartościach netto – obowiązuje stawka VAT 23%).Wynagrodzenie za najbardziej typowe zadania:
500

Wezwanie do zapłaty
1.300

Założenie typowej spółki z o.o. sposobem „tradycyjnym” (aktem notarialnym) w tym: konsultacja, naszkicowanie umowy i pozostałych dokumentów, kontakt z notariuszem, wniosek do KRS
500

Analiza umowy gospodarczej (do 10 stron)
1.500

Regulamin sklepu internetowego (z dokumentami towarzyszącymi)
Zastrzeżenie prawne: powyższe dane mają charakter poglądowy – nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.