Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

O gólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) to akt prawny prawa unijnego, obowiązujący w krajach UE od 24 maja 2016 r. Wszedł on w życie z dniem 25 maja 2018 r., tj. po 2-letnim okresie vacatio legis.

Akt ten istotnie zmienia przepisy o ochronie danych osobowych, tj. między innymi: nakłada nowe obowiązki oraz zwiększa odpowiedzialność podmiotów dysponujących danymi („administratora” oraz „procesora”), przyznaje większe uprawnienia konsumentom (osobom prywatnym) oraz organowi kontrolnemu.

Nowe przepisy mają największe znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla osób fizycznych lub tych, którzy w ramach swojej działalności mają kontakt z dużą ilością danych osobowych.

Mamy doświadczenie we wdrażaniu przepisów RODO m.in. w hotelach, klubach fitness, parkach rozrywki, klubach sportowych, fundacjach, u dealerów samochodowych, firmach typu „call center”, sklepach internetowych, firmach doradczych.
Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie ochrony danych osobowych, tzn.:

  • przeprowadzamy audyty;
  • sporządzamy niezbędne procedury (polityki);
  • sporządzamy wzory dokumentów (upoważnienie do przetwarzania danych, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, akt wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych / IOD);
  • sporządzamy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  • sporządzamy klauzule informacyjne;
  • świadczymy usługi bieżącego doradztwa (outsourcing roli Inspektora Ochrony Danych / IOD);
  • pomagamy przygotować się do kontroli ze strony kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych / UODO;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.