Prawo konkurencji

Prawo konkurencji

A nalizujemy postanowienia kontraktowe pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji (w tym prawem antymonopolowym), m.in. zapisy dotyczące: cen sugerowanych, ceny minimalnej, maksymalnej i sztywnej, wyboru kontrahenta, współpracy z podmiotami konkurencyjnymi, wyłączności. Jesteśmy w stanie ocenić ryzyko związane z często spotykanymi klauzulami umownymi (wyłączność, konieczności dokonywania zakupu towarów czy usług dodatkowych u wskazanych dostawców).

Analizujemy poszczególne praktyki rynkowe pod kątem oceny czy stanowią czyn nieuczciwej konkurencji lub niedozwoloną praktykę monopolistyczną.
Znana jest nam problematyka tzw. „opłat półkowych” oraz uwarunkowania ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym.

Jesteśmy w stanie zakreślić dopuszczalne ramy postanowień umownych z zakresu wyłączności i poufności – na jak długo można takie ograniczenia zastrzegać, kiedy można tu zastrzegać kary umowne i w jakiej wysokości.

Znamy z praktyki problematykę wyczerpania prawa ochronnego (do znaku towarowego) w związku z wprowadzeniem produktów do obrotu w UE. Prowadziliśmy sprawy sądowe z zakresu nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo produktów i ich opakowań, podszywanie się pod renomę innej firmy) oraz naruszeń znaków towarowych. Reprezentowaliśmy zarówno zagranicznych producentów (z Chin, Izraela), jak i doradzaliśmy polskiemu dystrybutorowi elektroniki (sklep internetowy), wobec którego swoje roszczenia zgłosił oficjalny dystrybutor na Polskę chińskich produktów (smartfonów).