wygrany proces

18 lipca 2020

Wygrany proces o odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

Nasza klientka parę lat temu została zwolniona z pracy w spółce produkcyjnej z kapitałem zagranicznym. Miała dość sporą wiedzę o branży i z tego względu w […]
12 lipca 2018

Wygrany proces o wynagrodzenie za wykonane usługi

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w całości roszczenie naszego klienta o zapłatę za wykonane usługi. Strona pozwana (u której w […]
23 czerwca 2018

Wygrany proces o ważność umowy dzierżawy

Po kilku latach sporu sądowego, jeden z sądów rejonowych w Wielkopolsce wydał wyrok w sprawie dotyczącej znanego ośrodka turystyczno-sportowego. W sprawie reprezentowaliśmy dzierżawcę, któremu właściciel wypowiedział […]
29 kwietnia 2017

Wygrany proces o zapłatę

26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości apelację pozwanego – przeciwnika procesowego naszego klienta. Spór dotyczył zapłaty za wykonaną usługę […]