18 lutego 2017

Postępowanie przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN

Nasza Kancelaria reprezentuje klub piłkarski (I-wszej ligi) w sporze z zawodnikiem, dążącym do rozwiązania kontraktu.
18 lutego 2017

Fundacja jako właściciel nieruchomości

Doradzaliśmy zarządowi fundacji działającej na rzecz ochrony środowiska, zainteresowanemu  przeniesieniem własności nieruchomości – przez fundatora na rzecz fundacji. Wyjaśniliśmy jak wyglądałaby transakcja i jak w praktyce […]
18 lutego 2017

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przeprowadziliśmy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.  Życzeniem klienta (właściciela apteki) było zachowanie ciągłości prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa z uwagi na posiadane zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, […]
27 grudnia 2016

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 04 listopada 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ww. akt […]
19 listopada 2016

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie – konferencja PTPS

7 listopada 2016 r. w budynku Szkoły Głównej Psychologii Społecznej w Poznaniu (Collegium da Vinci) odbyła się kolejna konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, tym razem poświęcona […]
19 listopada 2016

Spór przed Piłkarskim Sądem Polubowny PZPN

Nasza Kancelaria reprezentuje klub piłkarski III ligi przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN w sprawie roszczeń byłego zawodnika. We are respresenting a football club in the Arbitration […]
19 listopada 2016

Szkolenie dla Urzędu Miasta z prawnych aspektów finansowania sportu przez JST

Radca prawny Michał Gniatkowski (właściciel Kancelarii) przeprowadził szkolenie dla Urzędu Miasta (jednego z miast wojewódzkich) dla urzędników odpowiedzialnych za wspieranie sportu. Szkolenie dotyczyło prawnych uwarunkowań finansowania […]
19 listopada 2016

Spór między zagranicznym producentem i byłym polskim dystrybutorem

Nasza Kancelaria reprezentuje chińskiego producenta z branży sprzętu elektronicznego i komputerowego w sporze przeciwko byłemu polskiemu dystrybutorowi. Osią sporu jest możliwość korzystania ze znaków towarowych oraz […]
20 września 2016

Kolejna OPP zarejestrowana

Nasza Kancelaria odpowiadała za proces uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego dla organizacji zajmującej się troską o lepsze traktowanie zwierząt. Opracowaliśmy odpowiednie dokumenty wewnętrzne i reprezentowaliśmy Klienta […]