201207.08
Off
0

Kluby sportowe jako spółki „non-profit” (nie działające w celu osiągnięcia zysku)

kategorie: Blog, Dotacje, Podatki, Prawo

W zakresie form prawnych, w jakich działalność mogą prowadzić kluby sportowe, obowiązująca ustawa o sporcie (UOS) przewiduje, że klub musi mieć osobowość prawną. W praktyce oznacza to, że kluby mogą mieć formę stowarzyszenia, fundacji, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Ta norma oznacza krok wstecz w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, albowiem poprzednio w…

201108.24
Off
0

Mechanizm solidarności (według FIFA i według PZPN)

kategorie: Blog, Prawo

Powoli w środowisku piłkarskim upowszechnia się wiedza o tzw. mechanizmie solidarności (ang. solidarity mechanism). Cóż to takiego? Otóż jest to forma partycypacji w kwotach transferowych piłkarzy. Na mocy mechanizmu solidarności, klub, w którym zawodnik występował (szkolił się) po ukończeniu 12-ego roku życia, lecz przed ukończeniem 23-ego roku życia (klub A), a następnie przeszedł do innego…