Mechanizm solidarności (według FIFA i według PZPN)