201807.12
Off
0

Wygrany proces o wynagrodzenie za wykonane usługi

kategorie: Aktualności

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w całości roszczenie naszego klienta o zapłatę za wykonane usługi. Strona pozwana (u której w trakcie współpracy stron zmienił się skład zarządu) kwestionowała zastosowanie przez powoda określonych stawek za poszczególne czynności, powołując się na brak pisemnej umowy i kwestionując zasadność opierania się na stawkach…

201806.23
Off
0

Wygrany proces o ważność umowy dzierżawy

kategorie: Aktualności

Po kilku latach sporu sądowego, jeden z sądów rejonowych w Wielkopolsce wydał wyrok w sprawie dotyczącej znanego ośrodka turystyczno-sportowego. W sprawie reprezentowaliśmy dzierżawcę, któremu właściciel wypowiedział umowę dzierżawy, powołując się na rzekome nienależyte wykonywanie umowy. Cieszymy się, że udało nam się przekonać sąd, że wypowiedzenie umowy dzierżawy było bezzasadne. Wyrok istotnie zmienia pozycję obu zainteresowanych…

201704.29
Off
0

Wygrany proces o zapłatę

kategorie: Aktualności, Wydarzenia

26 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości apelację pozwanego – przeciwnika procesowego naszego klienta. Spór dotyczył zapłaty za wykonaną usługę (organizację imprezy wypoczynkowo-sportowej). Pozwany podnosił zarzut potrącenia licznych należności. Prawomocny wyrok opiewa w sumie na ponad 150.000 zł, jakie pozwany ma zapłacić naszemu klientowi. A case won – appeal…