Kancelaria rozumie wagę własności intelektualnej we współczesnej ekonomii. Aktualnie niemal każda większa transakcja pociąga za sobą konieczność uwzględnienia w niej problematyki: znaków towarowych czy praw autorskich. Kancelaria ma doświadczenie w ochronie interesów klientów – zarówno tworzących „utwory” (w rozumieniu prawa autorskiego), takie jak oprogramowanie komputerowe, grafiki, teksty redakcyjne, jak i nabywców takich praw. Wiemy jak powinny być sformułowane zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich czy praw do wizerunku.

Wiemy jak prawa autorskie i prawa za możliwość korzystania z wizerunku są rozliczane i opodatkowane. Pomagamy klientom rozróżnić ochronę wynikającą z prawa autorskiego od ochrony znaków towarowych, umowę o dzieło od umowy o nabycie praw autorskich czy odpłatność za licencję od odpłatności za wykorzystanie wizerunku. Zajmowaliśmy się m.in. kontraktami ze sportowcami, klubami sportowymi, zespołami muzycznymi, grafikami komputerowymi, copywriterami. W sprawach bardziej skomplikowanych współpracujemy z rzecznikiem patentowym.