201807.12
Off
0

Wygrany proces o wynagrodzenie za wykonane usługi

kategorie: Aktualności

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wydał wyrok uwzględniający w całości roszczenie naszego klienta o zapłatę za wykonane usługi. Strona pozwana (u której w trakcie współpracy stron zmienił się skład zarządu) kwestionowała zastosowanie przez powoda określonych stawek za poszczególne czynności, powołując się na brak pisemnej umowy i kwestionując zasadność opierania się na stawkach uzgodnionych z odwołanym członkiem zarządu.  Zasądzenie zapłaty oznacza porażkę praktyki rynkowej stosowanej przez stronę pozwaną, która próbowała na naszym kliencie wymusić obniżkę wynagrodzenia wstecz pod groźbą odmowy zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Cieszymy się, że powództwo wniesione przez Naszą Kancelarię okazało się skuteczne. Od początku uważaliśmy, że brak pisemnej umowy nie może oznaczać odmowy zapłaty za realnie wykonaną pracę, że wykonawca ma prawo działać w zaufaniu do dotychczasowej praktyki rozliczania się ze swoim klientem (stosowanych stawek) oraz, że zmiany składu zarządu zamawiającego nie uzasadniają odmowy zapłaty. Wyrok jest nieprawomocny. Ze strony Kancelarii sprawę prowadzili aplikanci radcowscy Mateusz Brembor i Damian Ludwiniak, pod kierunkiem radcy prawnego Michała Gniatkowskiego.

ENGLISH

A commercial dispute won by our Law Firm

District Court in Poznan ordered a defendant (commercial company) to pay our client (a contractor) remuneration for services rendered. Arguments of the defendant (no written agreement, fees not confirmed in writing) were dismissed as mutual, long-lasting calculation of fees was recognised.  A stance of the defendant (expectation of discounts to be given with reverse effect – even for services already rendered, under the threat of no payment) did not succeed.

Tagi: , , , , ,