Wykreślenie członka zarządu z KRS na jego wniosek, uchylenie grzywien